010 - 707 49 00 (bereikbaar van 9.00 tot 16.00 uur)
Aanmelden

Aanmeldbureau: werkwijze

Samenwerkingen voor ondersteuning

Welzijn Capelle biedt ondersteuning bij hulpvragen van Capellenaren en doorverwijzingen van professionals. Wij werken samen met bepaalde ketenpartners, die ook bewoners naar ons doorverwijzen. Dit gebeurt bijvoorbeeld in de Meldpunten Woningontruiming, Waterafsluiting en Vroegsignalering. Hierin werken wij met ketenpartners zoals de woningcorporatie samen om huisuitzettingen te voorkomen, gezinnen te ondersteunen die te maken hebben met een waterafsluiting of betalingsachterstanden. De gemeente meldt deze bewoners bij Welzijn Capelle aan. 

Telefonische intake

Welzijn Capelle werkt met een uitgebreid telefonische aanmelding. De aanmeldconsulenten bespreken met de bewoner de situatie, vragen door voor een zo compleet mogelijk beeld en nemen zo nodig contact op met andere betrokkenen. Zij bespreken welke stappen de bewoner zelf al kan zetten; vervolgens bepalen ze welke collega de bewoner het best kan helpen. 

Hulp- en Adviespunt bij zorgen

Als mensen zich zorgen maken over een niet-acute situatie van een Capellenaar (zoals verwaarlozing, psychische problemen of zelfmoordgedachten), kunnen ze hiervoor het aanmeldbureau bellen. Dit kan niet anoniem.