010 - 707 49 00 (bereikbaar van 9.00 tot 16.00 uur)
Buurtmoeders

Buurtmoeders

Buurtmoeders zijn er voor iedereen en in iedere wijk van Capelle. Buurtmoeders bieden ondersteuning, geven raad en vertellen bij welke instanties u terecht kunt voor hulp bij bepaalde problemen. Ze hebben contacten met de gemeente, zoals inburgering en sociale zaken, peuterspeelzalen, scholen, thuiszorg, maatschappelijk werk, jeugdzorg, en diverse projecten. Ook kunnen zij meer vertellen over buurtactiviteiten, buurthuizen, vrijwilligerswerk en cursussen zoals een inburgeringcursus en conversatielessen.

Wilt u meer betrokken raken bij uw omgeving? Meer sociale contacten krijgen of uw kinderen beter helpen? Praat dan eens met een buurtmoeder. Zij kunnen u op weg helpen. Buurtmoeders zijn ook vertrouwenspersonen. U kunt altijd uw verhaal bij hen kwijt.

De buurtmoeder kan bij u thuis komen, u kunt ze tijdens één van de spreekuren bezoeken, u vindt ze in de buurthuizen en ouderkamers of u komt ze buiten op straat tegen. Zo leren ze de mensen uit de buurt kennen en zoeken ze uit waar behoefte aan is. Buurtmoeders betrekken ouders graag meer bij opvoeding en scholing. Ze geven tijdens bijeenkomsten in ouderkamers en buurthuizen voorlichting over verschillende opvoedthema’s en andere interessante onderwerpen. Ook leggen ze u het belang van de vroeg- en voorschoolse educatie uit. Deze educatie is ook bedoeld voor kinderen met een dreigende taalachterstand.

Vaste activiteiten Buurtmoeders

Koffieochtend met vooraf geplande activiteiten en om de week bewegen voor vrouwen
Dinsdag 9.30 - 11.30 uur, Ontmoetingsruimte de Knik in Reviusrondeel

Fietsles voor volwassenen (aanmelden via 010 – 264 02 20)
Woensdag 9.00 - 11.30 uur, schoolplein OBS de  Octopus

Moeder- en peuterochtend  
Woensdag 9.30 – 12.00 uur, inloop de Picasso in Schollevaar

Opvoedthema (een keer per kwartaal)
Woensdag 9.00 – 11.00 uur, OBS Octopus

Spreekuur
Woensdag 14.00 – 15.00 uur, Wijkwinkel de Hoeken, Purmerhoek
Donderdag 9.00 – 10.30 uur, Kanaalweg Spreekuur
Donderdag, 9.30 – 12.00 uur, Buurthuis de Wel in Schenkel
Vrijdag 9.30 - 12.00 uur, Inloop Picasso in Schollevaar

Vrouwenochtend met vooraf geplande activiteiten
Vrijdag 9.00 – 12.00 uur, Locatie CMC, Anjerstraat 2