010 - 707 49 00 (bereikbaar van 9.00 tot 16.00 uur)
Buurtmoeders

Buurtmoeders

Buurtmoeders zijn er voor iedereen en in iedere wijk van Capelle. Buurtmoeders bieden ondersteuning, geven raad en vertellen bij welke instanties u terecht kunt voor hulp bij bepaalde problemen. Ze hebben contacten met de gemeente, zoals inburgering en sociale zaken, peuterspeelzalen, scholen, thuiszorg, maatschappelijk werk, jeugdzorg, en diverse projecten. Ook kunnen zij meer vertellen over buurtactiviteiten, buurthuizen, vrijwilligerswerk en cursussen zoals een inburgeringcursus en conversatielessen.

Wilt u meer betrokken raken bij uw omgeving? Meer sociale contacten krijgen of uw kinderen beter helpen? Praat dan eens met een buurtmoeder. Zij kunnen u op weg helpen. Buurtmoeders zijn ook vertrouwenspersonen. U kunt altijd uw verhaal bij hen kwijt.

De buurtmoeder kan bij u thuis komen, u kunt ze tijdens één van de spreekuren bezoeken, u vindt ze in de buurthuizen en ouderkamers of u komt ze buiten op straat tegen. Zo leren ze de mensen uit de buurt kennen en zoeken ze uit waar behoefte aan is. Buurtmoeders betrekken ouders graag meer bij opvoeding en scholing. Ze geven tijdens bijeenkomsten in ouderkamers en buurthuizen voorlichting over verschillende opvoedthema’s en andere interessante onderwerpen. Ook leggen ze u het belang van de vroeg- en voorschoolse educatie uit. Deze educatie is ook bedoeld voor kinderen met een dreigende taalachterstand.

Wat doen de Buurtmoeders allemaal? Hier vindt u de vaste activiteiten van de Buurtmoeders.