010 - 707 49 00 (bereikbaar van 9.00 tot 16.00 uur)
Financiële hulpverlening: professionals

Financiële hulpverlening: professionals

Als professional in het maatschappelijke werkveld kan het zijn dat u een cliënt tegenkomt met geldzorgen.
Wij kunnen u helpen met meer informatie over ondersteuning bij geldzorgen.

Brochure Financiële hulpverlening voor professionals

Voor zorgverleners staan in deze folder al onze producten op gebied van financiële hulpverlening op een rij. Een papieren versie opvragen kan via 010 - 707 49 00 of info@welzijncapelle.nu.

Bekijk hier de digitale versie van de folder:

De volledige inhoud van de brochure vindt u ook hieronder: 

Informatie voor professionals

Wat bieden wij voor uw cliënt?

Capellenaren kunnen bij Welzijn Capelle terecht voor informatie, advies en ondersteuning. Met alle vragen over de thuissituatie, werk en school, (geestelijke) gezondheid, dagbesteding, problemen met buren, huisvesting of huiselijk geweld. En niet in de laatste plaats over financiën.
Deze brochure is voor u als professional. Hierin staan alle producten die Welzijn Capelle biedt om financiële problemen te voorkomen, of te ondersteunen als ze zijn ontstaan. 

Deze vormen van begeleiding en ondersteuning zijn een-op-een of in groepen. Het doel is daarbij altijd: aanleren van financieel gezond gedrag en vaardigheden om de financiële zelfredzaamheid te versterken. 

Neem bij vragen contact op via aanmelding@welzijncapelle.nu of 010 - 407 49 00 (werkdagen van 9.00 - 16.00 uur).

Budgettraining

In zes bijeenkomsten werken de deelnemers aan de Budgettraining aan een permanent stressvrije financiële huishouding. 
De training zet in op financiële gedragsverandering door kennis over het brein, inzicht in de effecten op andere levensgebieden en het aanleren van financiële vaardigheden en budgettering. Ook besteedt deze training veel aandacht aan de effecten van schulden op gedrag. Het doel is dat deelnemers zich actief en constructief kunnen inzetten bij (problematische) schuldensituaties, financieel stabiel blijven, schuldenvrij zijn en zo mogelijk zelfs wat kunnen sparen.

Doelgroep
Geschikt voor bewoners met of zonder schulden. Capellenaren die beter willen leren omgaan met geld of willen leren sparen zijn dus ook van harte welkom, net als Capellenaren met een gestart of afgerond SHV-traject. Deelnemers moeten de Nederlandse taal voldoende beheersen. Welzijn Capelle zet in op samenwerking, dus aanmelden kan ook vanuit andere organisaties.   

Budgetkring

Dit leefstijlprogramma kent de unieke aanpak van “Gelukkig met Genoeg”. Deelname aan deze werkgroep (een mogelijk vervolg op de Budgettraining) stimuleert de deelnemers om bewust en zorgvuldig om te gaan met geld en het eigen leven. 
Een kring van ongeveer acht personen komt elke twee weken bij elkaar onder begeleiding van getrainde vrijwilligers. Wie meer grip wil krijgen op zijn budget, heeft baat bij de Budgetkring. Deelnemers stimuleren en motiveren elkaar bij het behalen van persoonlijke financiële doelen. Het programma bestaat uit twaalf bijeenkomsten. Niet alleen geld, ook gezondheid en duurzaamheid zijn gespreksonderwerpen tijdens de bijeenkomsten.

Budgetmaatjes

Welzijn Capelle werkt samen met de organisatie Samen 010 en hun budgetmaatjes. Dit zijn getrainde vrijwilligers die langdurig mensen met financiële problemen ondersteunen. 
De budgetmaatjes kunnen ondersteunen als mensen een traject voor schuldhulp doorlopen, maar ook daarna, als zij weer zelfstandig hun financiële huishouding op orde moeten gaan houden. Een budgetmaatje wordt ingezet als langdurige begeleiding noodzakelijk is. Dit kan voor maximaal twee jaar. 

Budgetcoaching

De budgetcoach van Welzijn Capelle ondersteunt Capellenaren die inzicht willen krijgen in hun uitgavenpatroon als eerdere schulden grotendeels afgelost zijn of er regelingen getroffen zijn. 
De budgetcoach begeleidt de cliënt bij het aanleren van financiële vaardigheden door voorlichting en educatie. Door korte opdrachten zoals het maken van een maandoverzicht of kasboek leren cliënten hoe zij zelfstandig hun financiën op orde kunnen houden. De budgetcoach ondersteunt tijdens de trajecten van de financieel hulpverlener en het maatschappelijk werk. Ook wordt de coach ingezet voor nazorg van Capellenaren die een SHV-traject hebben afgerond.

Budgetbeheer

Capellenaren die door omstandigheden niet zelfstandig voor een goede financiële huishouding kunnen zorgen, kunnen zich melden voor budgetbeheer en zo voorkomen dat ze (meer) schulden krijgen.
Budgetbeheer is een bewezen effectief hulpmiddel om mensen in financiële problemen te ondersteunen. Bij budgetbeheer wordt een persoon, bedrijf of instelling aangesteld die het budget van de cliënt beheert. De budgetbeheerder zorgt voor de betaling van vaste lasten en  binnenkomende rekeningen, afhankelijk van de zwaarte van het budgetbeheer. Dit wordt van tevoren vastgelegd in een budgetplan. De cliënt krijgt een afgesproken wekelijks of maandelijks bedrag als leefgeld.

Voor betalingen die niet iedere maand plaatsvinden en voor onvoorziene uitgaven, wordt een bedrag gereserveerd tot de betreffende betaling moet plaatsvinden. 
Welzijn Capelle heeft voor budgetbeheer een aantal trajecten ingekocht bij Plangroep. De budgetbeheerders van Plangroep voeren het budgetbeheer uit in goed overleg met Welzijn Capelle.

Bewindvoering

Welzijn Capelle helpt ook bij de aanvragen van bewindvoering. Komen de geldzorgen door een psychische of lichamelijke beperking, of door schulden? Dan kan een bewindvoerder misschien helpen bij het oplossen van schulden. 
Dit heet ook wel beschermingsbewind. Het is bedoeld om de Capellenaar financieel te beschermen. De rechtbank bepaalt of een cliënt een bewindvoerder krijgt. De gemeente en Welzijn Capelle hebben afspraken met een aantal bewindvoerders. Deze zijn te vinden op www.capelleaandenijssel.nl/bewind.

Financiële hulpverlener

De financieel hulpverlener van Welzijn Capelle komt achter de voordeur bij bewoners met multiproblematiek. Om achterliggende problemen te kunnen oplossen, moeten eerst armoede en schulden worden aangepakt.
De financieel hulpverlener ondersteunt en begeleidt bewoners bij hun financiële problemen. Deze richt zich op Capellenaren die moeite hebben om hun financiële huishouden op orde te krijgen of houden. De financieel hulpverlener kent de weg naar de juiste partijen en regelingen (zoals budgetbeheer en bewindvoering) en ondersteunt in de relatie met instellingen, instanties en maatschappelijke instituties.  

Maatschappelijk werk

Welzijn Capelle organiseert het algemeen maatschappelijk werk in Capelle aan den IJssel. Cliënten of hun verwijzers kunnen Welzijn Capelle dagelijks bellen voor een telefonische aanmelding. 
Het Aanmeldbureau van Welzijn Capelle is iedere werkdag bereikbaar via 010 - 707 49 00 (van 9.00 tot 16.00 uur). Een medewerker van Welzijn Capelle doet een uitgebreide telefonische intake en bespreekt welke stappen al gezet kunnen worden. U kunt uw vraag ook online stellen via www.welzijncapelle.nu/contact/contactformulier.

NB. Het schoolmaatschappelijk werk wordt uitgevoerd door Centrum Jeugd en Gezin Capelle aan den IJssel (cjgcapelleaandenijssel.nl)

Jeugdfonds Sport & Cultuur

Het Jeugdfonds Sport & Cultuur betaalt de contributie of het lesgeld voor kinderen en jongeren uit gezinnen waar geen of te weinig geld is voor sportieve en creatieve cursussen, verenigingen en lessen. Bijvoorbeeld voetbal, muziekles, dans, judo, theater of zwemmen.
Ouders kunnen een aanvraag doen voor een bijdrage via Welzijn Capelle via aanmelding@welzijncapelle.nu. Welzijn is hierin intermediair en zet de aanvraag door naar de gemeente.
Voor meer info, zie www.jeugdfondssportencultuur.nl.

Sociaal-juridische hulpverlening 

Welzijn Capelle biedt Sociaal Raadsliedenwerk voor gratis advies over wet- en regelgeving. U kunt terecht met bijvoorbeeld vragen over sociale zekerheid, inkomen en wonen, en meer. 
Onze sociaal raadsvrouw helpt met het schrijven van lastige verzoek-, bezwaar- of beroepsschriften. Zij signaleert knelpunten in beleid en uitvoering, en werkt zoveel mogelijk samen met andere ‘signaleerders’, organisaties en de advocatuur in Capelle.

Wijkwinkels

De wijkwinkels vervullen een belangrijke rol in de gemeente Capelle. De wijkwinkelmedewerkers bieden hulp en ondersteuning aan wijkbewoners bij vragen over bijvoorbeeld administratie, financiën, huur, verzekeringen, energie, telefonie of belastingen. 
De ervaren en getrainde vrijwillig wijkwinkelmedewerkers helpen bij het invullen van formulieren voor bijvoorbeeld zorg- en huurtoeslag of de belastingaangifte. Ook kunnen de medewerkers persoonlijke post te helpen ordenen en sorteren. Samen met de cliënt maken zij zo nodig een duidelijk overzicht van inkomsten, uitgaven en eventuele schulden. Dit kan bijvoorbeeld gebruikt worden bij een aanvraag aan de Voedselbank, Meubelbank en schuldhulpverlening. 

Voedselbank 

Voedselpakketten van de Voedselbank zijn bestemd voor mensen die kortere of langere tijd financieel niet rond kunnen komen. 
De voedselpakketten zijn nadrukkelijk niet bedoeld als extraatje voor mensen die het minder breed hebben. Daarom kunt u alleen via een hulpverlener een voedselpakket aanvragen, onder andere via Welzijn Capelle. Voedselbank Capelle kijkt vervolgens of de aanvrager in aanmerking komt voor een voedselpakket.
Heeft een bewoner hulp nodig bij het verzamelen van de benodigde documenten, dan kan deze terecht bij de dichtstbijzijnde wijkwinkel. Voor vragen, info of advies neemt u contact op met Welzijn Capelle.
Voor meer informatie, zie www.voedselbankcapelle.nl.

Aanmelden voor ondersteuning

Meld cliënten aan voor een bepaalde vorm van ondersteuning via aanmelding@welzijncapelle.nu. Capellenaren kunnen zichzelf hier ook rechtstreeks aanmelden of bellen naar 010 - 707 49 00 (op werkdagen van 9.00 uur tot 16.00 uur).