010 - 707 49 00 (bereikbaar van 9.00 tot 16.00 uur)
Hulpverlening

Cliëntondersteuning

In de wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is vastgelegd in 2015 dat iedere gemeente onafhankelijke cliëntondersteuning moet bieden aan zijn burgers. De wet bepaalt dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig moeten kunnen blijven wonen en meedoen in de samenleving. In Capelle aan den IJssel werken daarom twee cliëntondersteuners in dienst van Welzijn Capelle. 

Wie kan een beroep doen op cliëntondersteuning

Vooral Capellenaren met een verstandelijke, lichamelijke, zintuigelijke of psychische  beperking, niet-aangeboren hersenletsel, chronische ziekte, of een beperking in het autistisch spectrum  kunnen een beroep doen op de cliëntondersteuners van Welzijn Capelle.

Wat doet een cliëntondersteuner?

De cliëntondersteuner staat naast de cliënt en houdt altijd het belang van de cliënt op het oog. Clientondersteuners stimuleren onder andere de zelfredzaamheid van de cliënt: helpen bij het verwoorden van de hulpvraag, bij het maken van keuzes  en gaan op zoek naar een passende oplossing voor het probleem. Problemen kunnen op verschillende gebieden zijn ontstaan, zoals wonen, welzijn, inkomen, werk, dagbesteding of bij de communicatie met instanties. Door middel van  het informeren, adviseren, voorbereiden en toeleiden naar hulpverlening, eventueel met behulp van wet maatschappelijke ondersteuning en wet langdurige zorg, versterken cliëntondersteuners de positie van de cliënt.

Aanmelden voor ondersteuning

Cliëntondersteuning is in verschillende situaties wenselijk:
• als iemand het moeilijk vindt om de weg te vinden naar de juiste instanties en/of onvoldoende toegerust is om passende zorg en begeleiding aan te vragen;
• als iemand als gevolg van zijn beperking, belemmeringen ervaart in het meedoen in de maatschappij of ondersteuning nodig heeft die hem in staat stelt mee te doen;
• als iemand is vastgelopen bij een instantie.

Aanmelden voor ondersteuning? Bel dan tussen 9.00 en 16.00 uur naar 010 – 707 49 00.