010 - 707 49 00 (bereikbaar van 9.00 tot 16.00 uur)
Mantelzorgers staan er niet alleen voor!

Dag van de Mantelzorg

Op 10 november 2017 werd de Dag van de Mantelzorg gevierd. Welzijn Capelle zorgde ook dit jaar weer voor de organisatie. Alle mantelzorgers in Capelle aan den IJssel waren van harte welkom!

Het dagprogramma werd, gespreid over de dag, gevierd in de vier wijken. Mantelzorgers uit Middelwatering waren van 10.00 tot 12.00 uur welkom in Buurtcentrum De Fluiter. Mantelzorgers uit Oostgaarde in recreatiecentrum De Serre van 12.00 tot 14.00 uur. Mantelzorgers uit Schollevaar konden van 14.00 tot 16.00 uur terecht in Huis van de Wijk Picasso en mantelzorgers uit West Capelle werden van 16.00 tot 18.00 uur verwacht in wijkcentrum de Harp. Zo werden de mantelzorgers in hun eigen wijk in het zonnetje gezet. Bij de activiteiten op de vier locaties was er vooral gelegenheid voor ontmoeting. Er werd informatie gegeven over de Capelse Mantelzorgpas, de OpStapBus, Welzijn Capelle, het Servicepunt Mantelzorg en activiteiten in de buurt. De nadruk lag op contacten met wijk(bewoners) en met andere mantelzorgers en het genieten van een moment voor de mantelzorger. 

Aanmelden als mantelzorger

Mantelzorgers die geen behoefte hebben aan extra aandacht voor hun inzet maar wel op de hoogte willen blijven van interessante informatie of activiteiten voor mantelzorgers, kunnen terecht bij Welzijn Capelle. Een praktische vraag stellen of een gesprek met mantelzorgcoördinator Dineke Schaaphok? Meld u dan aan als mantelzorger bij Welzijn Capelle. Dit kan door het invullen van het aanmeldformulier of door het opvragen van een aanmeldformulier bij het Servicepunt Mantelzorg via 010 - 264 02 20.