010 - 707 49 00 (bereikbaar van 9.00 tot 16.00 uur)
Mantelzorgers staan er niet alleen voor!

Maatjesproject

Welzijn Capelle organiseert bijeenkomsten waar inwoners van Capelle met geheugenproblemen of de diagnose dementie en hun mantelzorgers in contact komen met vrijwilligers die ‘mantelzorgmaatje’ willen worden in de thuissituatie. Tijdens de bijeenkomsten wordt duidelijk welke match passend is. De ontmoetingen zijn de start voor een langere inzet thuis.

Help de mantelzorger

De diagnose dementie heeft een grote impact op het leven van mensen en hun mantelzorgers. Vanzelfsprekende activiteiten en contacten vallen weg maar de behoefte aan prettige bezigheden, contacten en ervaringen blijft bestaan. Mantelzorgers nemen deze taken vaak zelf op zich en raken zo (over)belast. Vrijwilligers kunnen helpen maar zij hebben behoefte aan informatie over (omgaan met) dementie.

Vind een mantelzorgmaatje

Bent u mantelzorger voor iemand met dementie? Is het voor deze persoon niet meer altijd mogelijk om zelfstandig leuke dingen te doen? Blijft er steeds minder tijd over voor uw eigen activiteiten? Dan kunt u overbelast raken. Zoekt u een vrijwilliger die u hierbij kan helpen? Dan biedt dit project de mogelijkheid om samen met de persoon met dementie te onderzoeken met welke vrijwilliger u verder afspraken wilt maken over inzet bij u thuis.

Wij zoeken

  • Inwoners van Capelle met dementie die het prettig vinden om activiteiten (passend bij hun behoeftes en interesses) te ondernemen.
  • Mantelzorgers van deze personen die de inzet van een mantelzorgmaatje wensen.
  • Vrijwilligers die mantelzorgmaatje willen worden en bereid zijn na de bijeenkomsten de persoon met dementie verder te ondersteunen met activiteiten.

Dit project wordt vanuit Welzijn Capelle begeleid door Dineke Schaaphok (Mantelzorgcoördinator) en Yvonne van der Schelling (Sociaal Makelaar Vrijwilligers) in samenwerking met partners uit het werkveld zorg en welzijn. Wilt u graag meer informatie over hoe u mantelzorgmaatje wordt en op welke manier u de mantelzorger kunt ondersteunen? Of heeft u als mantelzorger zelf ondersteuning nodig? Neem vrijblijvend contact op met het Servicepunt Mantelzorg.

Programma 2017

Voor 2017 staan op dit moment nog geen bijeenkomsten gepland.