010 - 707 49 00 (bereikbaar van 9.00 tot 16.00 uur)
Mantelzorg

MantelzorgMenu

Tijdens een eerdere Dag van de Mantelzorg bleken mantelzorgers behoefte te hebben om hun ervaringen met andere mantelzorgers uit te wisselen tijdens een gezellige maaltijd. Sindsdien organiseren we tweemaandelijks het MantelzorgMenu.

Aan tafel

Mantelzorgers zijn van harte welkom bij het Mantelzorg Menu. Tijdens de bijeenkomsten is er ruimte om ervaringen te delen en mogelijk wordt een gespreksonderwerp centraal gesteld. Een coördinator mantelzorg is aanwezig tijdens deze bijeenkomsten.
Bij de maaltijd zijn melk, karnemelk en water inbegrepen, overige drankjes zijn voor eigen rekening.
Locatie: wijkrestaurant Schenkel, Bongerd 14.
17.30 uur: deuren open. 20.00 uur: afronding.
Kosten: € 4,00. 

Bijeenkomsten MantelzorgMenu

In 2020 is het MantelzorgMenu op onderstaande data. Graag per keer aanmelden!

Maandag 14 september
Maandag 9 november

Deelnemen?

Voor deelname kunt u zich aanmelden bij het VIP: Aanmelden kan tot voor ca. een week voor de eerstvolgende bijeenkomst via 010 - 264 02 20 of mail: d.visser@welzijncapelle.nu o.v.v. MantelzorgMenu. Graag namen, telefoonnummer en dieetwensen vermelden.

Servicepunt Mantelzorg

Vrijwilligersinformatiepunt
Werkdagen van 9.00 tot 16.00 uur
De Linie 7E
010 - 264 02 20
d.visser@welzijncapelle.nu

Aanmelden | afmelden

Bijeenkomsten

Logeer- en Respijtzorg

Informatie

2020
Infobulletin Mantelzorg september
Infobulletin Mantelzorg augustus
Infobulletin Mantelzorg juni
Infobulletin Mantelzorg mei

En verder...

Buurtbemiddeling 
Cliëntondersteuning 
Huis van de Wijk 
Maatschappelijk Werk

Nieuws