010 - 707 49 00 (bereikbaar van 9.00 tot 16.00 uur)
Mantelzorg

MantelzorgMenu

Tijdens een eerdere Dag van de Mantelzorg bleken mantelzorgers behoefte te hebben om hun ervaringen met andere mantelzorgers uit te wisselen tijdens een gezellige maaltijd. Sindsdien organiseren we tweemaandelijks het MantelzorgMenu.

Aan tafel

Mantelzorgers zijn van harte welkom bij het Mantelzorg Menu. Bij de maaltijd zijn melk, karnemelk en water inbegrepen, overige drankjes zijn voor eigen rekening. Locatie is wijkrestaurant Schenkel, Bongerd 14. Om 17.30 uur gaan de deuren open. Rond 20.00 uur wordt de avond afgerond. De kosten bedragen €4,00. Tijdens de bijeenkomsten is er ruimte om ervaringen te delen en mogelijk wordt een gespreksonderwerp centraal gesteld. Een coördinator mantelzorg is aanwezig tijdens deze bijeenkomsten.

Bijeenkomsten MantelzorgMenu

Het MantelzorgMenu wordt georganiseerd op onderstaande data in 2020. Graag per keer aanmelden!

Maandag 13 juli (vervalt)
Maandag 14 september
Maandag 9 november

Deelnemen?

Voor deelname kunt u zich aanmelden bij het VIP: Aanmelden kan tot voor ca. een week voor de eerstvolgende bijeenkomst via het tijdelijke nummer Mantelzorg: 010 - 707 49 00 of d.schaaphok@welzijncapelle.nu (o.v.v. Mantelzorg Menu). Graag o.v.v uw namen, telefoonnummer en eventuele dieetwensen.

Servicepunt Mantelzorg

VrijwilligersInformatiePunt
Werkdagen van 9.00 tot 16.00 uur
De Linie 7E
Tijdelijk nummer Mantelzorg: 010 - 707 49 00
d.schaaphok@welzijncapelle.nu

Aanmelden | afmelden

Bijeenkomsten

Logeer- en Respijtzorg

Informatie

2020
Infobulletin Mantelzorg juni
Infobulletin Mantelzorg mei
Infobulletin Mantelzorg maart
Infobulletin Mantelzorg februari

2019
Infobulletin Mantelzorgers december 

En verder...

Buurtbemiddeling 
Cliëntondersteuning 
Huis van de Wijk 
Maatschappelijk Werk

Nieuws