010 - 707 49 00 (bereikbaar van 9.00 tot 16.00 uur)
Mantelzorgers staan er niet alleen voor!

Vrijwilligerswerk met zorg

Help de mantelzorger

Het verlenen van mantelzorg heeft een grote impact op het leven van mensen. Vanzelfsprekende activiteiten en contacten vallen weg maar de behoefte aan prettige bezigheden, contacten en ervaringen blijft bestaan. Mantelzorgers nemen deze taken vaak zelf op zich en raken zo (over)belast. Vrijwilligers kunnen helpen maar zij hebben behoefte aan informatie over (omgaan met) het doen van vrijwilligerswerk met zorg (bijvoorbeeld informatie over dementie).

Vind een mantelzorgmaatje

Bent u mantelzorger voor iemand? Is het voor deze persoon niet meer altijd mogelijk om zelfstandig leuke dingen te doen? Blijft er steeds minder tijd over voor uw eigen activiteiten? Dan kunt u overbelast raken. Zoekt u een vrijwilliger die u hierbij kan helpen? Dan biedt dit het Servicepunt Mantelzorg de mogelijkheid om samen met de zorgvrager te onderzoeken of er een vrijwilliger beschikbaar is met wie u verder afspraken wilt maken over inzet bij u thuis. Zo kan het Servicepunt helpen met het opstellen van een advertentietekst voor de website Capelledoet.nl.

Wij zoeken

  • Inwoners van Capelle die het prettig vinden om activiteiten (passend bij hun behoeftes en interesses) te ondernemen.
  • Mantelzorgers van deze personen die de inzet van een mantelzorgmaatje wensen.
  • Vrijwilligers die mantelzorgmaatje willen worden en bereid zijn de zorgvrager verder te ondersteunen met activiteiten.

Wilt u graag meer informatie over hoe u mantelzorgmaatje wordt en op welke manier u de mantelzorger kunt ondersteunen? Of heeft u als mantelzorger zelf ondersteuning nodig? Neem vrijblijvend contact op met het Servicepunt Mantelzorg.

Servicepunt Mantelzorg

VrijwilligersInformatiePunt
Werkdagen van 9.00 tot 16.00 uur
De Linie 7E
010 - 264 02 20
vip@welzijncapelle.nu

Aanmelden

Informatie

2019
Infobulletin Mantelzorgers augustus
Infobulletin Mantelzorgers juni 
Infobulletin Mantelzorgers april
Infobulletin Mantelzorgers februari

2018
Dag van de Mantelzorg 2018

Mantelzorgpas

Nieuws