010 - 707 49 00 (bereikbaar van 9.00 tot 16.00 uur)
Nieuws

Capelle aan den IJssel, 13 september 2017

Buurtbemiddeling: beste oplossing bij burenruzies

Capellenaren weten Buurtbemiddeling bij Welzijn Capelle goed te vinden: in 2016 kwam ruim een kwart van de aanmeldingen rechtstreeks binnen bij Buurtbemiddeling. Via woningcorporatie en politie kwamen de overige zaken binnen. Maar in beide gevallen geldt: met de inzet van buurtbemiddeling worden de beste oplossingen bereikt!

Nieuwe buren, andere geluiden, andere gewoonten; blaffende honden en opgestapeld oud zeer: Buurtbemiddelaars komen de meest uitlopende problemen tussen buren tegen. Problemen waardoor mensen zich soms niet meer prettig voelen in hun huis of buurt. Terwijl met bemiddeling de situatie enorm kan opknappen. Landelijk werd maar liefst 70% van de aangemelde zaken afgesloten met een positief resultaat. In Capelle was het resultaat nagenoeg hetzelfde. Landelijk hielpen 2.564 getrainde bemiddelaars vorig jaar ruim 50.000 mensen bij het oplossen van burenconflicten. Dat is een topje van de ijsberg van het totale aantal overlastzaken, want nog niet iedereen kent de weg naar buurtbemiddeling.

Stormachtige groei

Het afgelopen jaar kende Buurtbemiddeling een stormachtige groei. Dertig nieuwe gemeenten en woningcorporaties volgden het goede voorbeeld en bieden hun inwoners ook Buurtbemiddeling aan. Inmiddels hebben 253 gemeenten getrainde bemiddelaars tot hun beschikking; dat is 65% van alle gemeenten. In 2008 waren dit nog 108 gemeenten. Dit blijkt uit de jaarlijkse benchmark Buurtbemiddeling van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV). Coördinator Pam van Rooijen: “In Capelle zijn nu zestien vrijwillige buurtbemiddelaars actief die samen rond de 250 bewoners hielpen in 2016. We kunnen overigens altijd nieuwe bemiddelaars gebruiken!”.

Soorten overlast

De top drie van meest voorkomende klachten dit jaar is: geluidsoverlast, ergernissen rond huis en tuin en intimidatie. Buurtbemiddelingsorganisaties geven aan dat zij steeds meer complexe zaken binnen krijgen. Zo komen getrainde bemiddelaars vaker in aanraking met gezinnen waar meerdere problemen spelen, is er meer sprake van (een vermoeden van) psychische problematiek of krijgen ze te maken met moeilijke burenruzies die erg geëscaleerd zijn. Gemiddeld gaat het om zo’n 20% van het aantal aangemelde zaken dat als complex wordt aangemerkt. Buurtbemiddeling schakelt dan haar netwerk in om de juiste personen of instanties erbij te betrekken.

Aanpak woonoverlast

Dat burenproblemen en woonoverlast steeds belangrijker thema’s worden, blijkt ook uit het feit dat er sinds 1 juli 2017 een nieuwe wet voor de aanpak van woonoverlast is. Meer gemeenten en woningcorporaties zien Buurtbemiddeling als eerste logische en effectieve stap om problemen tussen buren op te lossen.

Meer informatie over Buurtbemiddeling in Capelle aan den IJssel: info@buurtbemiddelingcapelle.nl of bel met het VrijwilligersInformatiePunt 010 - 264 02 20. Kijk ook eens op www.problemenmetjeburen.nl.