010 - 707 49 00 (bereikbaar van 9.00 tot 16.00 uur)
Nieuws

Capelle aan den IJssel, 31 januari 2022

Capelle op tweede plaats lijst financieel meest gezonde gemeenten

Capelle staat op de tweede plek op de lijst meest financieel gezonde gemeenten in de categorie 50.000 tot 100.000 inwoners. Dat staat in een benchmark onderzoek van BDO Accountant en Adviseurs. In deze benchmark zijn alle Nederlandse gemeente langs de financiële meetlat gelegd.

Wethouder Nico van Veen reageert: “We hebben in Capelle steeds nadrukkelijk gekeken hoe het geld wordt uitgegeven. En dat doen we goed, zonder in te leveren op de dienstverlening. Dat doe je als wethouder niet alleen, maar als college, samen met de gemeenteraad. En niet te vergeten de ambtelijke ondersteuning, die uitstekend werk levert.”

De onderzoekers merken op, dat de meevallende cijfers voor een deel toe te schrijven zijn aan de verkoop van Eneco-aandelen, de eenmalige rijksbijdrage voor jeugdzorg en coronasteun. Van Veen: ”De vrijgekomen gelden van de verkoop van de Eneco-aandelen geven we niet 'zomaar' uit. Van de 80 miljoen die het heeft opgeleverd kan de komende jaren 20 miljoen worden besteed. Ook deze financiële ruimte gebruiken we op een verantwoorde manier. Met de gemeenteraad maken we plannen waar we het geld aan gaan besteden.”

Over de coronasteun en extra gelden voor jeugdzorg van het rijk zegt de wethouder: “Uiteraard heeft corona zijn weerslag op de gemeentelijke financiën, en de compensatie van het rijk is ook nodig. Dat geldt tevens voor de bijdrage voor jeugdzorg: alle gemeenten staan voor hogere uitgaven en hebben de financiële middelen van het rijk nodig.”

Van Veen is trots op de tweede plaats op de lijst: “Aan het begin van deze bestuursperiode heeft dit college in het coalitieakkoord als doel gesteld dat de Capellenaar niet met lastenverzwaring geconfronteerd wordt. Alleen de inflatie hebben we doorberekend. Dat hebben we beloofd, die belofte hebben we waar kunnen maken en we zijn zelfs gestegen op de ranglijst!”

De benchmark is te lezen op: https://go.bdo.nl/rs/275-PQU-395/images/BDO%20Benchmark%20Nederlandse%20Gemeenten%202022.pdf

Bron: Gemeente Capelle