010 - 707 49 00 (bereikbaar van 9.00 tot 16.00 uur)
Nieuws

Capelle aan den IJssel, 25 juni 2020

Capels Sportakkoord moet meer mensen aan het bewegen krijgen

In Capelle is met de gemeente, Sportief Capelle, Welzijn Capelle en het IJsselcollege een Sportakkoord gesloten. Daarmee wordt extra aandacht gegeven aan het wegnemen van drempels, zodat zoveel mogelijk Capellenaren in beweging kunnen komen. Sportief Capelle voert de regie over het Sportakkoord.

Wethouder Harriët Westerdijk heeft grote waardering voor alle betrokken partijen: “Zij brengen elke dag weer duizenden mensen op de been. Plezier hebben in sport en bewegen is mij veel waard. Met het Capelse Sportakkoord wordt een extra impuls gegeven dat iedereen plezier in sport kan hebben. Nu en in de toekomst. Ongehinderd, in een veilige en gezonde omgeving.”
Sportief Capelle, Welzijn Capelle, het IJsselcollege en de gemeente hebben de handen ineengeslagen en zijn samen tot drie deelakkoorden gekomen. Hierin hebben de partners afspraken gemaakt over een aanpak om mensen met een kwetsbare gezondheid meer in beweging te krijgen, schoolgaande jeugd te stimuleren tot een actieve en gezonde leefstijl en het ledental van sportverenigingen te vergroten.
De uitvoering wordt in de zomerperiode voorbereid en vanaf september gaan de acties daadwerkelijk plaatsvinden. De partners van het Sportakkoord vormen samen een netwerk en zorgen ervoor dat de samenwerking tot een vaste aanpak leidt.

Het Capels Sportakkoord maakt onderdeel uit van het Nationaal Sportakkoord. Daarin willen gemeenten en de rijksoverheid samen met de provincies, het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties de kracht van sport in Nederland nog beter benutten.

Bron: Gemeente Capelle