010 - 707 49 00 (bereikbaar van 9.00 tot 16.00 uur)
Nieuws

Capelle aan den IJssel, 20 april 2020

Digitale Gemeenteraad vergadering 20 april

Op maandag 20 april vergadert de gemeenteraad digitaal. Vanwege de voorzorgsmaatregelen rond het Corona virus mogen we wel digitaal, maar niet fysiek vergaderen. De raadsvergadering start om 19.30 uur. U kunt deze vergadering live meekijken met ondertiteling via: www.capelleaandenijssel.raadsinformatie.nl.  

Geen Gasten van de Raad

Omdat we niet fysiek kunnen vergaderen, ontvangen we geen Gasten van de Raad. Zodra we weer fysiek kunnen vergaderen, nodigen we inwoners weer uit om Gast van de Raad te zijn.

Actualiteitenraad

Het is mogelijk dat er om 19.30 uur een Actualiteitenraad plaatsvindt. Op maandag 20 april wordt dit na 12 uur bekend. Als er een Actualiteitenraad is, begint de gemeenteraadsvergadering rond 20 uur.

Concept -Agenda gemeenteraadsvergadering

Na woensdag 15 april wordt de definitieve agenda bekend gemaakt. Bekijk de definitieve agenda na woensdag 15 april op: www.capelleaandenijssel.nl/gemeenteraad/nieuws of in de raadskalender: www.capelleaandenijssel.raadsinformatie.nl.

Hamerstukken

• Notitie Kansen voor ieder kind, onderwijskansenbeleid Capelle aan den IJssel 2020 e.v.
• Coördinatieverordening gemeente Capelle aan den IJssel 2020
• Voorstel tot het vaststellen van de uitgaven, de wijziging van de reserve, de resterende reserve en de terug te vorderen bedragen van de fractiegelden over het jaar 2019
• Voorstel tot het vaststellen van de uitgaven, de wijziging van de reserve, de resterende reserve en de terug te vorderen bedragen van de opleidings-/scholingsgelden over het jaar 2019
• Eerste begrotingswijziging 2020 en kaderbrief 2021 Gemeenschappelijke Regeling IJsselgemeenten
• Aanpassen Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad n.a.v. digitaal vergaderen (onder voorbehoud: stukken worden nagezonden)
• Aanpassen van de Verordening op de raadcommissies Capelle aan den IJssel (onder voorbehoud: stukken worden nagezonden) n.a.v. digitaal vergaderen

Bespreekstukken

• Koersdocument Gebiedsvisie Florabuurt
• Ontwerpverklaring van geen bedenkingen Roer
• Kavelpaspoort Johannahoeve
• Voorstel tot het vaststellen van de Wegsleepverordening Capelle aan den IJssel

Inspreken

Tijdens deze digitale raadsvergadering kunnen inwoners inspreken of kan de bijdrage voorgelezen worden.
Capellenaren kunnen na aanmelding gebruik maken van het spreekrecht tijdens de raadsvergadering. Inwoners kunnen alleen inspreken over onderwerpen die op de agenda staan. De inspreektijd bedraagt maximaal 5 minuten. Aanmelden kan tot op de dag van de vergadering voor 12 uur bij het secretariaat van de griffie:
E-mail: griffie@capelleaandenijssel.nl.  
Meer informatie over inspreken: www.capelleaandenijssel.nl/gemeenteraad/praat-met-de-raad.

Bekijk de definitieve agenda in de raadskalender

Op www.capelleaandenijssel.nl/gemeenteraad kunt u in de raadskalender na woensdag 15 april de definitieve vergaderstukken, notulen en besluitenlijsten inzien. De vergadering is gelijktijdig te bekijken via www.capelleaandenijssel.raadsinformatie.nl en www.capelleaandenijssel.nl/raadlive. De vergadering wordt live uitgezonden en ondertiteld. U kunt de vergadering ook terugluisteren en terugkijken via de raadskalender.

Bron: Gemeente Capelle