010 - 707 49 00 (bereikbaar van 9.00 tot 16.00 uur)
Nieuws

Eerste huis van de wijk geopend

Capelle aan den IJssel, 14 december 2016

Buurthuis De Wel in de wijk Schenkel heeft de primeur: gistermiddag is daar het eerste ‘Huis van de Wijk’ officieel geopend. Het Huis van de Wijk is een ontmoetingsplek waar zoveel mogelijk functies worden samengebracht, zoals de buurtgroep, wijkwinkel, administratiecafé, Welzijn- en Zorgplein en sociaal wijkteam.

Wethouders Ans Hartnagel en Jean-Paul Meuldijk verrichtten samen de officiële openingshandeling. “In buurthuis De Wel gebeurde al heel veel”, zegt wethouder Hartnagel. “Het is echt het kloppende hart van Schenkel. Dat hier het allereerste Huis van de Wijk in Capelle komt, hebben de inwoners van de wijk echt verdiend.”

Het Huis van de Wijk heeft een laagdrempelig karakter dat een open-inloop en spontane ontmoeting in de wijk stimuleert. Iedereen kan er terecht voor hulp en ondersteuning, bijvoorbeeld over gezondheidszorg of schulden. “In het Huis van de Wijk worden vrijwillig en professioneel aanbod bij elkaar gebracht. Denk bijvoorbeeld aan de activiteiten van de jongerencoaches en de buurtcoaches binnen de sociaal wijkteams. Centraal staan de bewoners met hun behoeften, mogelijkheden en eigen leefomgeving”, aldus wethouder Hartnagel.

Wijkgericht werken

Het Huis van de Wijk sluit ook aan bij de doorontwikkeling van het zogenoemde wijkgericht werken. De buurthuizen en buurtgroepen vormen de verbindende schakel in de wijk. Wethouder Jean-Paul Meuldijk: “De buurtgroepen gaan, naast het organiseren van laagdrempelige activiteiten en het organiseren van ontmoeting, veel meer de verbinding zoeken met andere initiatieven in de wijk. Daarnaast krijgen zij een belangrijkere rol in het signaleren van wat er speelt in het wijknetwerk van een gezin of huishouden, of wat er speelt in de wijk.”

Stichting Welzijn Capelle

Capelle laat het welzijnswerk vanaf 1 januari 2017 uitvoeren door één gemeentelijke stichting: stichting Welzijn Capelle. De sociaal wijkteams van Buurtkracht, het Eropaf-team, de buurtmoeders, het Welzijn- en Zorgplein en de wijkwinkels worden hierin ondergebracht. Ook het jongerenwerk en CAPSLOC worden onderdeel van de nieuwe stichting.

Noot voor de redactie:
De foto van Frank de Roo is vrij van rechten te gebruiken. Op de foto: Voorzitter van het WOP Schenkel Alfred Heijkoop, wethouder Jean-Paul Meuldijk en wethouder Ans Hartnagel openen met een grote symbolische sleutel het eerste Capelse Huis van de Wijk in buurthuis De Wel. Met vragen kunt u contact opnemen met Jeroen van Eijndhoven, woordvoerder van de gemeente Capelle aan den IJssel. Telefoon: 06 11 86 99 33 / email: j.w.van.eijndhoven@capelleaandenijssel.nl