010 - 707 49 00 (bereikbaar van 9.00 tot 16.00 uur)
Nieuws

Capelle aan den IJssel, 10 november 2021

Gemeenteraad Capelle stelt participatievisie vast

10 november 2021 – De gemeenteraad van Capelle aan den IJssel heeft maandagavond de Visie Burgerparticipatie en bijbehorende participatieverordening vastgesteld. Daarmee worden heldere spelregels en speerpunten van het Capelse participatiebeleid gemarkeerd.

Eerder dit jaar nam de gemeenteraad de motie “Participatie uit de mist; helderheid gewenst” aan, waarin het college werd verzocht een heldere lijn aan te geven voor het betrekken van inwoners en andere belanghebbende partijen bij het ontwikkelen, uitvoeren en evalueren van beleid. De visie en verordening geven daar invulling aan.

Samen werken met de stad

Burgemeester Peter Oskam: “Het belang om als gemeente de verbinding te blijven zoeken met onze stad, onze maatschappelijke partners en onze inwoners is groot. Gelukkig: samenwerken, participeren, in contact komen met Capellenaren uit onze wijken en buurten, het is in Capelle al lang heel normaal. Toch blijft participatie altijd spannend. Het gaat niet vanzelf en vraagt inzet van zowel de Capellenaren als het bestuur en de collega’s van de gemeente. Maar door heldere afspraken en spelregels te maken en daarmee onze participatie-aanpak te versterken, vergroten we de kans op succes.”

Leertraject

De visie is het resultaat van een zorgvuldig traject met raad, college, griffie, organisatie en Capellenaren. Burgemeester Peter Oskam: “Ik ben heel blij dat ruim 300 Capellenaren die begin 2020 hebben meegedaan aan een enquête, plus de 50 zeer betrokken inwoners die afgelopen juni in een “online community” - een digitaal forum - met elkaar en met ons ervaringen, inzichten en tips hebben gedeeld over participatie in Capelle. Die hebben we voor deze visie goed kunnen gebruiken.”

Participatiebeleid voor ruimtelijke ontwikkelingen (in het kader van de Omgevingswet) wordt in lijn met deze visie ontwikkeld en in 2022 aan de gemeenteraad aangeboden.

Bron: Gemeente Capelle