010 - 707 49 00 (bereikbaar van 9.00 tot 16.00 uur)
Nieuws

Capelle aan den IJssel, 11 juli 2018

Interactief speeltoestel voor kinderen in Bongerd-Wingerd

De kinderen uit Bongerd-Wingerd in Capelle aan den IJssel hebben een nieuw speeltoestel gekregen. Dit interactieve toestel, voorzien van een camera, is uitgekozen door ruim 150 kinderen van drie basisscholen: Klim-Op, Triangel en Groen van Prinsterer. De onthulling deden enkele kinderen in aanwezigheid van wethouder Nico van Veen (wijkwethouder Schenkel). Het is hét startsein voor het gezamenlijk opstellen van de gebiedsvisie Bongerd-Wingerd volgens de gemeentelijke ‘Doe Mee aanpak’. Diverse partijen en inwoners worden op deze manier gevraagd om actief mee te denken over de toekomst van de buurt.

Goed opgroeien is goede toekomst

De camera in het speeltoestel (Sona) zit bovenin de boog en bekijkt de bewegingen van de kinderen op de vloer. Hierdoor worden allerlei spellen geactiveerd. Op 25 juni jongstleden kwam dit speeltoestel volgens de kinderen als beste uit de bus. Daarna hadden zij de mogelijkheid enquêtes in te vullen over hun kijk op de buurt. Uitgangspunt voor de nog op te stellen gebiedsvisie is, dat ”kinderen goed moeten kunnen opgroeien, zodat ze later een goede toekomst hebben.” In het strategisch huisvestingsplan Onderwijs wordt voorgesteld om ook een nieuw Integraal Kindcentrum te realiseren voor in ieder geval basisschool De KlimOp en De Bouwsteen.

Betrokkenheid en trots

Wethouder Van Veen: “Ik wil dat kinderen lekker buiten kunnen spelen en dat de inwoners van de buurt meer betrokken zijn bij hun leefomgeving. Bongerd-Wingerd mag weer een sprankelende buurt worden waar je met recht trots op kunt zijn dat je er woont.” Daarom is in april dit jaar met Havensteder, Pameijer en enkele raadsleden het startsein gegeven voor het opstellen van een gebiedsvisie. Voorts is op een onlangs gehouden bewonersavond gesproken over thema’s als wonen, voorzieningen, buitenruimte, ontmoeten en verkeer.

Gebiedsvisie

Een aantal belangrijke aspecten waar de gebiedsvisie zich op richt, is veilig en gezond opgroeien; goed wonen; hart van én voor de buurt; groen; samen leven en meedoen; en economische kansen voor bewoners vergroten.

Vragen? Neem contact op met Martine van der Plas, gemeente Capelle aan den IJssel, tel. 06- 50 00 08 44, e-mail m.van.der.plas@capelleaandenijssel.nl.

Bron: gemeente Capelle aan den IJssel
Foto is vrij van rechten