010 - 707 49 00 (bereikbaar van 9.00 tot 16.00 uur)
Nieuws

Capelle aan den IJssel, 30 mei 2017

Kosten specialistische jeugdhulp gedaald met 2,3 miljoen euro

De kosten voor specialistische jeugdhulp in Capelle zijn in één jaar tijd gedaald met 2,3 miljoen euro. Dit blijkt uit de jaarstukken 2016 van de Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond (GRJR). De daling is een positief gevolg van de al in 2014 gestarte vernieuwing van de jeugdhulp in de gemeente Capelle.

Stapeling van hulp voorkomen

De behoefte aan vernieuwing van de jeugdhulp is ontstaan doordat hulpverlening voor de decentralisatie in 2015 te vaak los van elkaar werd ingezet binnen hetzelfde gezin. Deze stapeling van hulp zorgde voor oplopende kosten en lange wachttijden. Wethouder jeugdzorg Ans Hartnagel: “De vernieuwing betekent echt een omslag in het denken over jeugdhulp: er wordt maatwerk geleverd, waarbij de mogelijkheden van een kind en zijn of haar ouders centraal staan. Dit is niet alleen prettig voor de gezinnen zelf, maar leidt ook tot een aanzienlijke daling van de kosten.”

Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG)

In de nieuwe werkwijze kijkt een jeugd- en gezinscoach van het CJG naar de situatie van het hele gezin. De coach stelt samen met het gezin een zogenoemd ‘perspectiefplan’ op. Hierin staat welke ondersteuning het kind én de ouders nodig hebben. Doel is dat het kind snel en laagdrempelig geholpen wordt door één jeugdhulpaanbieder, die verantwoordelijk wordt voor het hele traject en resultaat.

Aanleiding om jeugdhulp in te schakelen kan bijvoorbeeld zijn dat een kind moeilijk gedrag vertoont op school. Wethouder Ans Hartnagel licht toe: “ We willen bereiken dat het kind weer met plezier naar school gaat en aan leren toekomt. We gaan hierbij niet uit van ‘het probleem’, maar kijken naar hoe het kind binnen de eigen mogelijkheden volwaardig kan meedoen.” Naast deze positievere benadering van kind en ouders, worden alle factoren betrokken die van invloed zijn op het gezin. “Zijn er zaken die het gedrag van het kind beïnvloeden, zoals stress in het gezin vanwege schulden of psychiatrische problemen bij één van de ouders, dan bieden we ook hiervoor hulp”, aldus de wethouder.

Doorontwikkeling

Gezien de positieve resultaten gaat de gemeente in 2018 samen met de zorgaanbieders het resultaatgericht inkopen en uitvoeren van specialistische jeugdhulp implementeren. Wethouder Hartnagel: “Het doel hierbij is om tot een aanpak te komen die vraaggericht is en in samenhang en verbinding met alle partijen tot stand komt. We gaan daarbij de lokale infrastructuur verder versterken als spil van de vernieuwde aanpak, samenwerken rondom veiligheid en natuurlijk blijven we leren van elkaar, zowel op de werkvloer als in onze netwerken.”

Bron: Gemeente Capelle