010 - 707 49 00 (bereikbaar van 9.00 tot 16.00 uur)
Nieuws

Capelle aan den IJssel, 26 april 2018

Meedoen met Inburgering Nieuwe Stijl

Sinds 2013 zijn nieuwe Nederlanders zelf verantwoordelijk voor hun inburgering. Maar Nederlands leren en werk vinden blijft moeilijk. Daarom heeft Welzijn Capelle een traject opgezet. Doel: burgers die actief meedoen in de maatschappij. Het Capelse college van B&W vindt integratie van en perspectief op werk voor nieuwe Nederlanders belangrijk en trok extra geld uit om dit initiatief te ondersteunen.

Een nieuw leven opbouwen in een vreemd land is pittig. Projectleider Nicolette Lima: “Inburgering Nieuwe Stijl is een intensief, op maat gemaakt tweejarig traject voor statushouders: vluchtelingen die hun eigen land gedwongen hebben verlaten vanwege bijvoorbeeld oorlog en hier een verblijfsvergunning hebben. De deelnemers zijn een echte mix van nationaliteiten, leeftijden en achtergronden. Er zijn nu zeven mensen gestart; uiteindelijk zijn er 40 deelnemers. Het gaat zowel om oud- als nieuwkomers.”

Begeleiding op maat

Elke deelnemer krijgt een persoonlijk draaiboek, met een op maat gemaakt ‘routeplan’, een stappenplan dat leidt naar werk of andere bezigheid. De deelnemers zijn vier à vijf dagen per week bezig: met taallessen, stages en activiteiten, samen met een (taal)maatje. Zo brengt de groep een bezoek aan de supermarkt en bibliotheek, leren het openbaar vervoer kennen, doen sportclinics en krijgen fietslessen.

Intensieve begeleiding

Drie casusregisseurs begeleiden de deelnemers en monitoren hun voortgang. Nicolette Lima: “Zelfs als deelnemers eerder uitstromen, bijvoorbeeld doordat ze werk vinden, blijft de casusregisseur ze de volle twee jaar van het programma begeleiden. De unieke aanpak van ons project vergroot de kans op succesvolle participatie.”

Enthousiaste integrale aanpak

De kracht van Inburgering Nieuwe stijl zit hem vooral in de integrale samenwerking met alle partijen die zich al bezighielden met inburgering, en met lokale organisaties en partners: van Werkplein en bibliotheek tot kerken en de Lions, een club die zich actief inzet voor goede doelen. Hun netwerken leveren bijvoorbeeld werk- en taalstageplekken. De partners van het project zijn net zo enthousiast als de deelnemers. Nicolette: “Werkgevers krijgen waardevolle werknemers met deze mensen. Ze brengen veel ervaring en talenten mee. Zo begeleiden we een groepje Syrische statushouders naar werk in de bouwsector. In eigen land waren dat ervaren timmermannen en metselaars.” Begin mei is Nicolette Lima aanwezig bij het Economisch Netwerk Capelle (ENC). Zij hoopt daar nog meer werkgevers enthousiast te maken voor samenwerking.

Samenwerken

Meer informatie over dit project? Of interesse in het bieden van taal- en/of werkstages? Nicolette Lima vertelt graag meer. Zij is te bereiken via n.lima@welzijncapelle.nu of 06 - 525 69 891.

Inburgering Nieuwe Stijl is een samenwerking met Werkplein, gemeente Capelle aan den IJssel, Lions, St. Taalcoaching, bibliotheek, Sportief Capelle, CJG, CMC, St. Daru Salam, Havensteder, Samen010 en de kerken.