010 - 707 49 00 (bereikbaar van 9.00 tot 16.00 uur)
Nieuws

Capelle aan den IJssel, 12 november 2021

Najaarsnota 2021 Corona en landelijke ontwikkelingen voelbaar ‘Ondanks uitdagingen blijven de financiën op orde’

12 november 2021 – Het college van burgemeester en wethouders van Capelle aan den IJssel heeft vandaag de Najaarsnota 2021 aangeboden aan de gemeenteraad. In deze Najaarsnota 2021 wordt een totaalbeeld over de beleidskeuzes en de hiervoor mogelijk noodzakelijke financiële bijstellingen gegeven.

Wethouder Financiën Nico van Veen: “In Capelle zijn de gevolgen van corona nog steeds voelbaar. Er zijn in 2022 verdere maatregelen nodig om deze te bestrijden. We maken de stap voorwaarts met maatregelen uit het ‘Actieplan corona: samen sterker’. We doen dit voor en met de Capellenaar, onze sociaal-maatschappelijke partners en Capelse ondernemers.”

Uitdagingen en kansen

Wethouder Van Veen heeft – ondanks een aantal uitdagingen - vertrouwen in de veerkracht van Capelle: “We staan voor uitdagingen op het gebied van de Wmo en de jeugdhulp. Maar ook de krapte op de (gemeentelijke) arbeidsmarkt treft onze organisatie. Positief is de daling van het aantal bijstandsuitkeringen, ondanks de verwachting dat het aantal in 2021 sterk zou stijgen als gevolg van de coronacrisis. Wij verwachten dat we ook in 2021 binnen het beschikbare bijstandsbudget blijven. Tegelijkertijd weten we niet hoe de economie zich verder gaat ontwikkelen en wat de impact van corona gaat zijn, nu het aantal besmettingen weer oploopt.”

Capelle geeft extra aandacht aan de mentale en fysieke gezondheid van jongeren en cultuur en sport. Van Veen: ”Dit borgen we in verschillende programma’s zoals Nationaal Programma Onderwijs en het Capelse uitvoeringsprogramma 'Elk kind verdient dezelfde basis en meer - onderwijskansenbeleid’. Van taalstimulering tot huiswerkbegeleiding, en KinderLabs tot meer lokaal georganiseerde jeugdhulp: we blijven investeren in onze jeugd! Ook stellen wij in 2022 een Lokale Inclusieve Agenda op. Hierin staan de maatregelen die Capelle neemt om te zorgen dat personen met een handicap zo zelfstandig en onafhankelijk mogelijk kunnen leven.”

Stap verder uit de crisis

Corona heeft naast gevolgen voor de fysieke en mentale gezondheid tevens economische gevolgen voor een deel van de Capellenaren. Wethouder Van Veen: “Daar waar nodig blijven bewoners en ondernemers steunen.” Ook op het gebied van veiligheid zijn er neveneffecten. Van Veen: “Er is een verlaging op het totaal van de incidenten, maar de cybercrime- en woonoverlastcijfers zijn juist gestegen in de lockdown-periode. De terugkeer naar het ‘oude normaal’ betekent dat we extra moeten inzetten op voorkomen van criminaliteit in de fysieke samenleving en doorgaan met het ontwikkelen van een weerbaarheidsaanpak tegen digitale fraude.”

Besluitvorming gemeenteraad

De Najaarsnota 2021 wordt op 29 en 30 november behandeld in de commissies en op 13 december in de gemeenteraad.
De Najaarsnota is te lezen op www.capelleaandenijssel.nl.

Bron: Gemeente Capelle