010 - 707 49 00 (bereikbaar van 9.00 tot 16.00 uur)
Nieuws

Capelle aan den IJssel, 8 juni  2018

Het Capelse kind centraal in scheidingssituaties

Op 31 mei heeft er een netwerkbijeenkomst plaatsgevonden met 14 diverse Capelse ketenpartners om met elkaar het kind centraal te zetten in scheidingssituaties. Dit is onderdeel van het project KIND Centraal wat in 2018 uitgevoerd wordt door het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) Capelle aan den IJssel en Stichting Welzijn Capelle.

Jaarlijks hebben veel kinderen in Capelle te maken met scheiding en de veranderingen die hierbij horen. Het is belangrijk om het kind centraal te zetten bij een scheiding. De wethouder Jeugd, Ans Hartnagel, ondersteunt dit initiatief van harte. Tijdens de opening van de netwerkbijeenkomst heeft zij de ketenpartners dan ook gemotiveerd om de samenwerking op te zoeken in scheidingssituaties.

Met een grote diversiteit aan ketenpartners is nagedacht over hoe elke partij het kind centraal kan zetten en hoe er nog beter samengewerkt kan worden. Rinaichca Nelstein-Welvaart voerde een indrukwekkende monoloog op vanuit het perspectief van een schoolkind, puber en adolescent. Dit deed elke deelnemer beseffen hoeveel impact een scheiding heeft op een kind. De Capelse partijen hebben ideeën aangedragen voor wat er nodig is om een sluitende Capelse aanpak bij scheidingssituaties te creëren. Deze ideeën worden verder uitgewerkt in het project KIND Centraal.

Het project KIND Centraal is ontstaan na de Capelse conferentie Sociaal Domein 2017, waarbij er aandacht was voor het life event ‘scheiding’. Naar aanleiding hiervan is een aanvraag van het CJG en Stichting Welzijn Capelle toegekend voor het aanjaagbudget Sociaal Domein, wat beschikbaar is gesteld door de gemeente. Het doel van het project KIND Centraal is het creëren van een sluitende Capelse aanpak, gericht op zo veel mogelijk voorkomen van negatieve gevolgen van scheiding voor kinderen. Binnen het project is er ruimte om mee te denken voor Capelse bewoners en ketenpartners. Meer informatie over het project is te vinden op www.cjgcapelle.nl/project-kind-centraal

Bron: CJG