010 - 707 49 00 (bereikbaar van 9.00 tot 16.00 uur)
Nieuws

Capelle aan den IJssel, 14 augustus 2018

Omwonenden Capels spraypark uitgebreider betrekken bij plannen

De gemeente Capelle aan den IJssel betrekt de komende tijd omwonenden uitgebreider bij het nog aan te leggen spraypark ‘De Watervallei’. Het spraypark is een speeltuin met enkele waterspeeltoestellen dat wordt aangelegd nabij het tennispark ‘Het Hooge Dorp’ aan de Groenedijk.

Het college van burgemeester en wethouders vindt het spraypark een positieve ontwikkeling voor Capelle en het is daarom ook opgenomen in het coalitieakkoord 2018- 2022. Het spraypark maakt onderdeel uit van het project ‘Kansen aan de IJssel’ dat als doel heeft om de rivier meer te betrekken bij het wonen en recreëren in Capelle. Veel Capellenaren hebben al aangegeven dit spraypark een mooi initiatief te vinden. Het is bedacht samen met de Jeugdraad en het Kindercollege en het is onderdeel geweest van een kinderconferentie. Na enthousiaste reacties op de voorstellen, ook via social media, is de gemeenteraad akkoord gegaan met de aanleg van het spraypark.

Omwonenden zijn bij de start van de werkzaamheden in het voorjaar met een brief geïnformeerd. Daarop zijn er bezwaren binnengekomen; een aantal bezwaarmakers voelde zich onvoldoende gehoord. In overleg met wethouder Hartnagel is nu besloten ruimte te geven aan omwonenden om hun visie te kunnen geven op de plannen. De gemeente start hiervoor binnenkort een uitgebreide WABO-procedure. Er komt een ruimtelijke onderbouwing, waarbij gekeken wordt naar zaken zoals verkeersveiligheid en eventuele (geluids)overlast. Uiteindelijk wil de gemeente een voorziening aan de Groenedijk waar iedereen plezier van heeft.

De gemeente hoopt dat het spraypark in de zomer van 2019 open kan.

Bron: Gemeente Capelle