010 - 707 49 00 (bereikbaar van 9.00 tot 16.00 uur)
Nieuws

Capelle aan den IJssel, 02 mei 2019

Prestaties Buurtbemiddeling groeien harder dan het team

Buurtbemiddeling is de eerste hulp bij burenruzie. Het aantal meldingen van burenoverlast in Nederland is de afgelopen vijf jaar met maar liefst 40% gestegen (tot 17.000 in 2018), zo blijkt uit de jaarlijkse landelijke benchmark van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV). Door de stijging in het aantal zaken loopt buurtbemiddeling steeds vaker tegen grenzen aan.

Deze landelijke stijging komt door de toegenomen populariteit onder bewoners, woningcorporaties, politie en gemeenten. Bovendien is het tegenwoordig in veel meer gemeenten beschikbaar. Met name de al langer bestaande organisaties buurtbemiddeling zien de meldingen toenemen. Dit leidt niet alleen tot meer werk(druk), ook moeten meer bemiddelaars aangetrokken en opgeleid worden om wachtlijsten te voorkomen. Met als gevaar dat als buren niet op tijd hun verhaal kunnen doen, burenruzies sneller escaleren. Hierdoor worden de kosten voor de samenleving hoger. Terwijl buurtbemiddeling beide kan voorkomen.

Blijf duurzaam investeren

Frannie Herder, adviseur buurtbemiddeling bij het CCV: “Tijdens een bemiddeling zoeken de buren naar oplossingen voor de problemen. Dit zijn oplossingen die standhouden omdat buren ze samen hebben bedacht. Dat laatste is vaak nog belangrijker dan je gelijk krijgen bij een instantie of een rechter. Ruim 7 van de 10 aangemelde zaken worden naar tevredenheid van bewoners opgelost.” Het CCV pleit ervoor dat gemeenten en woningcorporaties duurzaam blijven investeren in buurtbemiddeling omdat het veel ellende en andere dure inzet voorkomt.

In Capelle aan den IJssel zijn nieuwe vrijwillige bemiddelaars meer dan welkom!
Ook in Capelle aan den IJssel was 2018 een jaar met een recordaantal van 150 meldingen. Pam van Rooijen, coördinator Buurtbemiddeling in Capelle: “Enerzijds omdat bewoners en verwijzers buurtbemiddeling steeds beter weten te vinden en anderzijds omdat het vertrouwen in de deskundigheid van buurtbemiddeling groot is. Dit vertrouwen wordt door de resultaten ook bevestigd: zelfs hoger dan het landelijk gemiddelde is in Capelle in 72% van de zaken die zijn behandeld door buurtbemiddeling het resultaat positief. Door het toenemende aantal zaken is het team van enthousiaste en deskundige bemiddelaars in Capelle dan ook op zoek naar nieuwe vrijwillige bemiddelaars.“
Geïnteresseerde Capellenaren die willen bijdragen aan een betere woon- en leefsituatie in Capelle, die goed kunnen luisteren, zich onpartijdig kunnen opstellen en die graag uitdagend vrijwilligerswerk willen doen, kunnen zich melden bij de coördinator, Pam van Rooijen, via onderstaande contactgegevens.

Contact met buurtbemiddeling in Capelle

Voor melding van burenproblemen, advies en aanmelding als vrijwillige buurtbemiddelaar kunt u terecht bij Welzijn Capelle op het nummer 010-7074900 of via de mail: buurtbemiddeling@welzijncapelle.nu. Zie ook de website www.welzijncapelle.nu