010 - 707 49 00 (bereikbaar van 9.00 tot 16.00 uur)
Nieuws

Capelle aan den IJssel, 30 maart 2017

Resultaten Buurtbemiddeling 2016 positief

De rapportage Buurtbemiddeling 2016 is aangeboden aan de gemeente Capelle en aan woningcorporatie Havensteder. Coördinator Buurtbemiddeling Pam van Rooijen is trots op de behaalde resultaten: “Ondanks de toenemende complexiteit is het resultaat van positief afgeronde zaken nagenoeg gelijk aan voorgaande jaren: bijna 70%!”

In 2016 werden 121 zaken aangemeld. Dit is een stijging ten opzichte 2015. In dat jaar werden 92 zaken aangemeld. Het landelijk gemiddelde voor een gemeente ter grootte van Capelle ligt op 82 zaken. In Capelle wordt uitstekend gebruik gemaakt van Buurtbemiddeling wat ongetwijfeld te maken heeft met het hoge niveau van bemiddelaars en de goede resultaten die al jaren worden geboekt.

Geluidsoverlast met stip op één

De meeste klachten gaan over geluidsoverlast. In 41% van de zaken wordt dit als reden aangegeven. Een verstoorde relatie wordt in 17% van de zaken genoemd en pesten scoort met 12% ook hoog. Aanmeldingen komen van Havensteder, Politie, gemeente, Welzijn Capelle of van buren zelf.

Team bemiddelaars

Het team van bemiddelaars bleef ook in 2016 stabiel met vijftien enthousiaste vrijwilligers. Pam van Rooijen is trots op deze buurtbemiddelaars: “Het is een gemotiveerd team waarbij alle bemiddelaars hun vrije tijd steken in het helpen van buren om hun leefomgeving beter te maken. De vrijwilligers hebben allen een hoog opleidingsniveau met een zeer diverse achtergrond. Wel is buurtbemiddeling nog steeds op zoek naar meer culturele diversiteit en in 2017 zal dit ook een aandachtspunt vormen. De kwaliteit houden we op peil met een zes-wekelijkse teamvergadering met intervisie. Daarnaast is in 2016 ook een interessante en drukbezochte verdiepingstraining aangeboden.”

Nieuwe vrijwilligers gevraagd

Het team Buurtbemiddelaars kan nog versterking gebruiken. Deze uitdagende vrijwilligersbaan vraagt gemiddeld vier dagdelen per maand. Vrijwilligers krijgen een gecertificeerde training Buurtbemiddeling. Zij worden begeleid door een professionele coördinator, krijgen bijscholing en is er geregeld uitwisseling van ervaringen met de collega-bemiddelaars. Interesse? Bel dan naar Pam van Rooijen, 010 – 264 02 20. Of mail naar info@buurtbemiddelingcapelle.nl.