010 - 707 49 00 (bereikbaar van 9.00 tot 16.00 uur)
Nieuws

Capelle aan den IJssel, 24 mei 2017

Resultaten Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2016

De GGD heeft in mei de resultaten van de Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2016 gepubliceerd. Met de resultaten van het onderzoek, waaraan bijna 900 Capellenaren meededen, kan Capelle samen met de GGD heel gericht beleidsplannen ontwikkelen om de gezondheid en het welzijn van onze inwoners verder te verbeteren.

Opvallende zaken

Uit het onderzoek blijkt onder meer dat Capellenaren gelukkiger zijn dan gemiddeld in de regio. Verder is het percentage Capellenaren tot 65 jaar dat vrijwilligerswerk doet hoger dan in de rest van de regio, en is de gemiddelde inwoner van Capelle meer tevreden over het groen in de omgeving. “We zijn blij met deze positieve punten,” zegt wethouder Ans Hartnagel van Volksgezondheid. “Daarnaast blijven we alert op de zaken die we misschien nog beter kunnen doen om Capelle nog gezonder te maken.”

Een gezondere gemeente

Er zijn een aantal ontwikkelingen die op het eerste gezicht minder positief zijn en daarom verder onderzoek vereisen. Zo lijkt er sprake te zijn van een lichte achteruitgang in de als goed ervaren gezondheid. Of de gezondheid daadwerkelijk achteruit gaat, is nog niet getoetst.

Op het gebied van leefstijl zijn weinig thema’s die extra aandacht vragen. Behalve de ontwikkeling van het overgewicht tussen 2008 en 2016. Van 2008 tot 2012 nam dit sterk af en tot 2016 vervolgens weer flink toe. Dit wordt nader onderzocht. Ook is het opvallend dat Capelse 65+’ers relatief minder bewegen dan leeftijdsgenoten in de regio, en is onder 19- tot 64-jarigen het risico op een angststoornis of depressie hoger dan in de regio.

Al deze zaken worden samen met de GGD verder onderzocht en geanalyseerd, en de GGD zal de gemeente vervolgens adviseren welke keuzes gemaakt kunnen worden binnen ons gezondheidsbeleid om van Capelle een nog gezondere gemeente te maken.

Meer informatie

De volledige resultaten teruglezen? Neem dan een kijkje op de website van de Gezondheidsatlas: www.gezondheidsatlasrotterdamrijnmond.nl. Hier zijn alle cijfers op zowel regionaal als landelijk niveau op te vragen.

Bron: Gemeente Capelle