010 - 707 49 00 (bereikbaar van 9.00 tot 16.00 uur)
Nieuws

Capelle aan den IJssel, 20 juni 2017

Subsidie voor innovatieve ideeën sociaal domein

De gemeente Capelle nodigt Capellenaren en organisaties op het gebied van welzijn, zorg en maatschappelijke dienstverlening uit om met plannen te komen voor innovaties in het sociaal domein. Voor de jaren 2017, 2018 en 2019 stelt de gemeente hiervoor jaarlijks €300.000 beschikbaar. Capellenaren en organisaties die goede ideeën hebben, kunnen in aanmerking komen voor een financiële bijdrage om hun plan of idee uit te voeren.

Op zoek naar slimme oplossingen

“De komende jaren hebben we nog forse uitdagingen voor de boeg als het gaat om de invulling van goede ondersteuning in het sociaal domein”, aldus wethouder Faassen. “Meer dan voorheen gaan wij uit van de eigen kracht van onze inwoners. Daarbij wordt ingezet op initiatieven met een preventief karakter. De subsidieregeling moet dan ook vernieuwende ideeën opleveren die helpen deze omslag te realiseren. Op zoek naar slimme oplossingen dus!”
Een hecht en samenwerkend netwerk
Faassen nodigt alle Capellenaren van harte uit om met goede ideeën te komen: “We willen dat er in Capelle een hecht en samenwerkend netwerk van groepen bewoners, clubs, verenigingen en maatschappelijke organisaties is én blijft, zodat iedereen de ondersteuning en zorg kan krijgen die hij of zij nodig heeft. Maatwerk leveren staat hierbij centraal. De kennis en ervaringen van de Capellenaren hebben we hier hard bij nodig.”

De handen ineen slaan

“De voorkeur gaat uit naar ideeën die de zelfredzaamheid en eigen regie van Capellenaren, of het sociaal netwerk rondom hen versterkt”, vult wethouder Van Cappelle aan. “We hopen dat Capellenaren en organisaties de handen ineen slaan om te komen met vernieuwende, verrassende en inspirerende initiatieven. Vanuit de gemeente denken we graag actief mee om deze initiatieven tot een succes te maken.”

Initiatief aanmelden

Een initiatief aanmelden voor het sociaal domein kan van 19 juni 2017 tot 1 oktober 2019. Iedereen die een goed idee heeft voor een nieuwe of vernieuwende werkwijze of methode kan een korte omschrijving hiervan sturen naar: subsidiezakensamenleving@capelleaandenijssel.nl. Een adviseur van de gemeente neemt vervolgens contact op om samen van gedachten te wisselen over het initiatief en hoe dit kan bijdragen aan de transformatie van het sociaal domein.

Meer informatie

Meer informatie over de subsidieaanvraag en de ontwikkelagenda voor het sociaal domein is ook te vinden op de gemeentelijke website: www.capelleaandenijssel.nl/zorgenwelzijn/subsidies of neem telefonisch contact op met Subsidiezaken Samenleving via telefoon 14010.

Bron: Gemeente Capelle