010 - 707 49 00 (bereikbaar van 9.00 tot 16.00 uur)
Nieuws

Capelle aan den IJssel, 25 september 2020

Veiligheidsontbijt in Middelwatering smaakt naar meer

Op dinsdag 22 september jl. schoven twintig buurtbewoners aan bij het Veiligheidsontbijt in het Huis van de Wijk Middelwatering. Zij spraken met politie, handhaving, stadsmarinier en gebiedsregisseur over de veiligheid in de wijk. ‘Goede gesprekken, weer eens samen zijn en een fijne sfeer. Dit ontbijt smaakt naar meer!’ aldus de buurtcoach.

Van half tien tot elf uur werd er gezellig ontbeten én in groepjes gesproken over verschillende thema’s. De buurtcoach: ‘Op grote vellen en met post-its werd gebrainstormd over geluidsoverlast, jongerenoverlast, afvalproblematiek, verkeersveiligheid en sociale cohesie in de wijk. Hierna werden de resultaten aan elkaar gepresenteerd. Wat opviel was de fijne sfeer waarin werd gewerkt aan toch wel serieuze onderwerpen. Bewoners gaven aan blij te zijn weer eens samen te kunnen zijn. Opvallend was dat deze tijd ook weer nieuwe problemen met zich mee brengt. Zo werden de rondslingerende mondkapjes genoemd. En dat je deze mondkapjes niet zomaar oppakt om weg te gooien, vanwege mogelijke besmetting.’

Uitkomsten

De verschillende tips en verbeterpunten worden opgepakt door politie, handhaving, stadsmarinier en gebiedsregisseur. Bij een volgend Veiligheidsontbijt gaan buurtbewoners verder met elkaar in gesprek.

Handige telefoonlijst

In het Huis van de Wijk Middelwatering lopen verschillen mbo'ers en hbo'ers stage. Zij hielpen ook mee met het Veiligheidsontbijt. De stagiaires maakten een handige telefoonlijst met telefoonnummers en contactgegevens van politie, handhaving, stadsmarinier, Irado en Havensteder. Aanwezige buurbewoners kregen een lijst mee. De lijst is af te halen bij het Huis van de Wijk Middelwatering.