010 - 707 49 00 (bereikbaar van 9.00 tot 16.00 uur)
Nieuws

Capelle aan den IJssel, 09 juni 2020

Voorjaarsnota; Capelle maakt pas op de plaats vanwege corona

Het college van Capelle aan den IJssel heeft aan de gemeenteraad de Voorjaarsnota 2020 aangeboden. Wethouder financiën Nico van Veen: “Deze Voorjaarsnota heeft een andere opzet dan gebruikelijk, omdat wij vanaf maart dit jaar overrompeld werden door de gevolgen van de coronacrisis. We hebben een aantal voorstellen aan de raad gedaan, maar ook zijn beleidsinhoudelijke keuzes doorgeschoven. Vanwege corona maken we even een pas op de plaats”.

De gevolgen van de coronacrisis zijn voor de verschillende beleidsvelden inzichtelijk gemaakt. De financiële gevolgen daarvan zijn vaak nog niet goed duidelijk en is daarom nog niet verwerkt in de Voorjaarsnota. De komende tijd wordt bekeken wat de impact is op bijvoorbeeld de lokale belastingen, het verhuur van vastgoed en de uitkeringen. In de Begroting 2021 en Najaarsnota 2020 wordt teruggekomen op de financiële gevolgen van de Coronacrisis.

Afval en Schollebos

Hoewel de voorjaarsnota beleidsarm is bevat deze toch een aantal belangrijke voorstellen.
Er wordt extra geld beschikbaar gesteld voor afvalbeleid. Wethouder Nico van Veen: “Sinds maart is er een grote toename van het grof vuil in Capelle. Met de inzet van extra materiaal en mensen verwachten we dat het grof vuil weer binnen de afgesproken wachttijden wordt opgehaald”.
Er komt een Huis van de Wijk en Huiskamer in Oostgaarde en een investering in het Schollebos: “Veel mensen maken van het bos gebruik. Het stadsdeelpark is een parel in de gemeente. De afgelopen maanden is er hard gewerkt door Capellenaren en de gemeente aan een nieuwe visie voor het Schollebos. In het park moet onder meer geïnvesteerd worden in beheer en onderhoud. Als college willen we daar geld voor beschikbaar stellen en dit niet verder uit stellen”.

Besluitvorming gemeenteraad

De Voorjaarsnota 2020 van de gemeente Capelle aan den IJssel wordt op 29 en 30 juni en raad behandeld in de commissies en op 13 juli in de gemeenteraad. De Voorjaarsnota is te lezen op www.capelleaandenijssel.nl.

Bron: Gemeente Capelle