010 - 707 49 00 (bereikbaar van 9.00 tot 16.00 uur)
Nieuws

Capelle aan den IJssel,  2 maart 2017

Vreedzame Wijk ook in Capelle

Kinderen merken een groot verschil in de leefwerelden waarin zij zich bevinden. Zo is er op school veel structuur, waardoor het duidelijk is wat er van ze verwacht wordt en ze zich veilig voelen. Buiten op straat ontbreekt die structuur. Bewoners spreken elkaar minder aan op zaken die eigenlijk niet kunnen en dat maakt het onveilig. Kinderen benoemen dan ook daadwerkelijk dat ze zich onveilig voelen.

Samenwerken in de Vreedzame Wijk

In de Vreedzame Wijk leren kinderen om op een vreedzame manier conflicten op te lossen en elkaar en andere buurtbewoners positief te benaderen. Organisaties in de wijk zoals basisscholen, buitenschoolse opvang, Centrum voor Jeugd en Gezin, Sportief Capelle en stichting Welzijn Capelle werken met eenzelfde pedagogische aanpak voor kinderen van basisschoolleeftijd. Ze laten zoveel mogelijk hetzelfde ‘geluid’ horen.

Duidelijkheid is fijn voor kinderen

Voor kinderen is het fijn als er dezelfde regels en afspraken gelden en als duidelijk is wat er verwacht wordt. Dit wordt makkelijker met één aanpak, één wijze van omgaan met conflicten en door dezelfde begrippen te gebruiken. Organisaties spelen in op wat kinderen op school en in de wijk leren. Uiteindelijk leidt dit tot een gevoel van verbondenheid en veiligheid. Stichting Welzijn Capelle zet zich met onder andere haar sociaal wijkteams en de kinderbuurtcoach in voor een Vreedzame Wijk.

Klik hier voor meer informatie: