010 - 707 49 00 (bereikbaar van 9.00 tot 16.00 uur)
Nieuws

Capelle aan den IJssel, 21 november 2018

Welzijn Capelle en Wmo

Op 21 november jl. kwamen bewoners van De Vallei, een 55+ appartementencomplex in Oostgaarde, bij elkaar om te praten over de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Bewoonster Jacqueline kreeg steeds meer vragen over dit onderwerp en vroeg Welzijn Capelle om deze informatiebijeenkomst.

De Vallei heeft een ontmoetingsruimte en daar organiseert bewoonster Jacqueline regelmatig verschillende buurtactiviteiten, zodat bewoners elkaar kunnen ontmoeten. In dit complex wonen veel ouderen en hulpbehoevenden. Op 21 november jl. gaven cliëntondersteuners Willemieke Reijerkerk en Michel Jaikaran, samen met buurtcoach Astrid Keerveld uitleg over de Wmo en de ondersteuning die Welzijn Capelle kan bieden. De bijeenkomst was goed bezocht. De bewoners stelden allerlei vragen en Willemieke en Astrid maakten met een aantal aanwezigen een persoonlijke afspraak om hen individueel te ondersteunen in hun hulpvraag. Er waren ook vragen over administratieve ondersteuning, boodschappenservice en maatjesproject. Al met al zeer nuttige bijeenkomst. Jacqueline: “Ik heb diverse mensen gesproken en zij vonden het zeer nuttig. Ik ben blij dat Welzijn Capelle ook diverse mensen gaat helpen. Er was dus blijkbaar behoefte aan zo’n middag.”

Wmo

De Wmo is een wet in het kader van hulp en ondersteuning. Het doel van de wet is om burgers te helpen, zodat zij zo lang mogelijk zelfstandig thuis kunnen blijven wonen en deel kunnen nemen aan de maatschappij. De Gemeente Capelle is volgens de Wmo verplicht om kwetsbare en hulpbehoevende groepen te compenseren door het aanbieden van voorzieningen en ondersteuning, bijvoorbeeld huishoudelijke hulp of aanpassing van de woning. Voor de uitvoering van de Wmo hebben gemeenten een aantal taken en verantwoordelijkheden, zoals het bevorderen van leefbaarheid en sociale samenhang, het ondersteunen van mantelzorgers en vrijwilligers, het geven van informatie, advies en cliëntondersteuning. Wmo-aanvragen kunnen bij de gemeente Capelle worden ingediend, 010 - 14010. Welzijn Capelle is dagelijks bereikbaar voor vragen en hulp, via 010 – 707 49 00.