010 - 707 49 00 (bereikbaar van 9.00 tot 16.00 uur)
Nieuws

Capelle aan den IJssel, 15 mei 2019

Wereld Parkinson Dag en SAMen Parkinson

Op 11 april is het Wereld Parkinson Dag. Welzijn Capelle ondersteunt mantelzorgers die te maken hebben met Parkinson. Onder andere door bijeenkomsten te organiseren voor deze groep mantelzorgers, SAMen Parkinson. De volgende bijeenkomst is op woensdag 15 mei van 13.30 tot 15.30. Aanmelden? Bel dan 010 – 264 02 20.

Bij de ziekte van Parkinson gaat de ‘automatische piloot’ haperen, zodat het bewegen minder vanzelf gaat en bewuster moet gebeuren. De soepelheid verdwijnt en alleen de hoognodige bewegingen blijven over. Bovendien bestaat de neiging te weinig kracht te gebruiken waardoor de bewegingen moeizamer verlopen. Daarbij ontstaan bewegingsklachten als trillen, stijve spieren, bewegingstraagheid en een masker gelaat. Maar ook initiatiefloosheid, slechte spraak, slaapproblemen, problemen met nadenken en stemmingsstoornissen zijn bekende symptomen.

Van de duizend mensen hebben er één of twee de ziekte van Parkinson. Dit zijn overwegend mensen ouder dan 65 maar ook jongere mensen kunnen Parkinson krijgen. Het verloop van de ziekte verschilt van een gestage achteruitgang gespreid over jaren tot een snelle achteruitgang. Deze veranderingen strekken zich uit naar allerlei levensgebieden: dagelijks functioneren, werk, sociaal leven, relatie. De levenskwaliteit en levensverwachting veranderen door de diagnose.

Parkinson heb je niet alleen

De partner, kinderen en naasten in de omgeving krijgen ook te maken met de veranderingen. Ook zij ervaren dit in allerlei levensgebieden. Partners, kinderen en verwanten die te maken krijgen met zorg voor een naaste die chronisch ziek is noemen we mantelzorgers. Dineke Schaaphok: ”Mantelzorger zijn is een mooie maar ook intensieve taak en we zien vaak dat mantelzorgers (over)belast raken”. Het Servicepunt Mantelzorg van Welzijn Capelle komt graag in contact met mantelzorgers van mensen (met Parkinson) die woonachtig zijn in Capelle aan den IJssel. Aanmelden als mantelzorger kan via www.welzijncapelle.nu of door contact op te nemen met het Servicepunt Mantelzorg 010- 264 02 20

SAMen Parkinson

SAMen Parkinson staat voor Steun Aan Mantelzorgers bij Parkinson en is de naam voor de bijeenkomsten die worden georganiseerd voor deze groep mantelzorgers. In de tweemaandelijkse bijeenkomsten is er gelegenheid ervaringen uit te wisselen. Onderwerpen zoals moeizame nachten, verlies aan initiatief, aanvraag voorzieningen Wmo en verlenging van het rijbewijs, kwamen tijdens de bijeenkomsten al aan de orde.
De volgende bijeenkomst staat gepland op woensdag 15 mei van 13.30 tot 15.30 aan de Linie 7e. Naast de eigen inbreng van ervaringen staat er ook bij iedere bijeenkomst een onderwerp centraal. Aanmelding via het Servicepunt mantelzorg: 010- 264 02 20 of vip@welzijncapelle.nu.