010 - 707 49 00 (bereikbaar van 9.00 tot 16.00 uur)
Nieuws

Capelle aan den IJssel, 31 januari 2018

Wijkoverlegplatform Oostgaarde zoekt versterking

Het Wijkoverlegplatform (WOP) Oostgaarde zoekt versterking. WOP Oostgaarde is al een tijdje onderbemand. Voorzitter Yvonne van Steenhoven: “Het zou fijn zijn als zich vrijwilligers aanmelden voor een secretariaat en een vrijwilliger die overdag eventueel aan zou kunnen sluiten bij overleggen met onder andere de gemeente!”

Alle zeven Capelse wijken hebben een WOP. In een WOP werken bewoners, ambtenaren, wijkwethouder en vertegenwoordigers van instanties in de wijk zoals Welzijn Capelle, Havensteder en de politie, samen aan een prettige wijk. De aanpak is wijkgericht. Het WOP neemt signalen binnen de wijk mee naar de Gemeente. Ieder WOP krijgt jaarlijks een budget voor activiteiten die de sociale cohesie en leefbaarheid van de wijk versterken. Een WOP vergadert vier keer per jaar openbaar. Alle wijkbewoners zijn hierbij van harte welkom.

WOP Oostgaarde

Yvonne van Steenhoven: “Eind 2017 leek het WOP op volle sterkte, maar helaas heeft één van de WOP leden zich om persoonlijke redenen teruggetrokken. NU zijn we dringend op zoek naar buurtbewoners die zich in willen zetten voor de buurt.” Interesse om WOP Oostgaarde te versteken? Neem dan contact op met buurtcoach Astrid Keerveld a.keerveld@welzijncapelle.nu.

Budget voor wijkleefbaarheid

Elk Wijkoverlegplatform (WOP) heeft een ‘wijkleefbaarheidsbudget’ voor acties. Het geld gebruiken de WOP’s om de sociale samenhang te bevorderen en de wijkleefbaarheid te vergroten. Van dit bedrag worden in veel wijken buurtactiviteiten ondersteund voor jong en oud. In Oostgaarde wordt elk jaar het Opgaarden en de rommelmarkt de Terp bekostigd. De aanvragen voor het budget verloopt via Maak Capelle neem gerust een kijkje op www.maakcapelle.nl.

Samenstelling Wijkoverlegplatform

In bijna alle Wijkoverlegplatforms (WOP’s) organiseren werkgroepen activiteiten en inventariseren ze knelpunten in de wijk. De WOP’s en werkgroepen worden gevormd door actieve bewoners. Bewonersondersteuners van Welzijn Capelle ondersteunen hen. De voorzitters van de werkgroepen en de voorzitter van het WOP vormen samen het Dagelijks Bestuur (DB).