010 - 707 49 00 (bereikbaar van 9.00 tot 16.00 uur)
Jeugd en jongeren

Kinderbuurtcoach

Welzijn Capelle heeft drie kinderbuurtcoaches: Nikki ten Zijthoff in de Florabuurt, Isabelle van den Bergh in De Hoeken en Cheryl Toemere in Oostgaarde. Een kinderbuurtcoach behartigt de belangen van kinderen (0 tot 12 jaar) in een wijk en kijkt wat er nodig is om het voor kinderen zo prettig en veilig mogelijk te maken. De kinderbuurtcoaches vangen signalen op in de wijken via scholen, kinderen, ouders en andere organisaties in de wijk.

De kinderbuurtcoaches kijken hoe zij hier samen met andere professionals en bewoners iets tegen kunnen doen en werken dus op verschillende niveaus in de wijk: op het niveau van het kind, maar ook op het niveau van de professionals en bewoners. Zij ondersteunen bijvoorbeeld activiteiten in de wijk die worden organiseerd door vrijwilligers en hebben een verbindende en samenwerkende functie.

De Vreedzame Wijk

De kinderbuurtcoaches zijn ook de coördinatoren van de Vreedzame Wijk. In verschillende wijken in Capelle aan den IJssel rollen zij de Vreedzame Wijk uit en betrekken zij organisaties en bewoners mee te doen aan Onze Vreedzame Wijk. De Vreedzame Wijk is ontstaan vanuit de Vreedzame school en wordt opgezet om de kinderen op te voeden als democratisch burger.

De Vreedzame Wijk streeft naar een samenhangend opvoedingsklimaat in een wijk. Daarvoor is het nodig dat alle professionals, vrijwilligers en bewoners dezelfde pedagogische taal spreken. Op deze manier is de norm overal duidelijk voor de kinderen en leren zij op verschillende domeinen dezelfde vaardigheden aan. De Vreedzame Wijk is dus iets van ons allemaal.

Meer weten? Neem contact op met een de een van de kinderbuurtcoaches door te bellen naar ons algemene nummer: 010 - 707 49 00