010 - 707 49 00 (bereikbaar van 9.00 tot 16.00 uur)
Over ons

Over ons

Welzijn Capelle biedt ondersteuning, begeleiding, informatie en advies aan Capellenaren. Vanuit het hart, omdat iedereen er toe doet. Door te verbinden en te versterken, streeft Welzijn Capelle naar een Capelse samenleving waarin mensen op een positieve manier aandacht hebben voor elkaar. Welzijn Capelle, altijd in de buurt!

Wat we hiervoor inzetten:

 • Administratiecafés (in de Huizen van de Wijk)
 • Buurtbemiddeling
 • Buurtcoaching
 • CAPSLOC (Pop- & Cultuurpodium)
 • Cliëntondersteuning (voor volwassenen)
 • Financiële hulpverlening
 • Huizen van de Wijk
 • Jongerencoaching en jongerenwerk
 • Kinderbuurtcoaching
 • KinderLabs (Middelwatering, Schollevaar en Schenkel)
 • Maatschappelijke ondersteuning (team Buurtmoeders)
 • Maatschappelijk werk
 • Mantelzorg Capelle
 • Ouderencoaching
 • Relatiecoaching
 • Sociaal raadsliedenwerk
 • Sociaal wijkteams
 • Vluchtelingenwelzijn
 • Vrijwilligerswerk
 • Werkcoaching
 • Wijkwinkels (in de Huizen van de Wijk)

Visie

Welzijn Capelle streeft ernaar dat iedere Capellenaar zo zelfstandig mogelijk functioneert in het persoonlijke leven en waar mogelijk een bijdrage levert aan de samenleving. Want: iedereen doet ertoe!

Missie

Onze missie is 'voorkomen, versterken en verbinden'. Concreet:

 • Zwaardere vormen van hulp en zorg voorkomen;
 • Capellenaren die dit nodig hebben, ondersteunen bij het versterken van de eigen kracht en het eigen sociale netwerk, ook door henzelf te activeren;
 • Capellenaren helpen omgaan en verbinden met de samenleving waarin zij moeten kunnen functioneren. Zo goed mogelijk kunnen mee (blijven) doen staat hierbij centraal.
Organogram

Klik hier voor het organogram van Welzijn Capelle.

Algemene vragen

Ik wil een algemene vraag stellen over Welzijn Capelle.

Beleid ongewenste omgangsvormen

Van iedere medewerker en cliënt/hulpvrager van Welzijn Capelle wordt verwacht, dat hij/zij zich gedraagt volgens algemeen aanvaarde omgangsnormen. U vindt dit beleid hier.