010 - 707 49 00 (bereikbaar van 9.00 tot 16.00 uur)
Over ons

Over ons

Welzijn Capelle biedt ondersteuning, begeleiding, hulp, informatie en advies aan Capellenaren. Vanuit het hart, omdat iedereen er toe doet. Door te verbinden en te versterken, streeft Welzijn Capelle naar een Capelse samenleving waarin mensen op een positieve manier aandacht hebben voor elkaar. Welzijn Capelle, altijd in de buurt!

Wat we doen

 • Administratiecafés (in de Huizen van de Wijk)
 • Buurtbemiddeling
 • Buurtcoaching
 • Buurtmoeders
 • CAPSLOC
 • Cliëntondersteuning (voor volwassenen)
 • Huizen van de Wijk
 • Jongerencoaching
 • Kinderbuurtcoaching
 • Ouderencoaching
 • Relatiecoaching
 • KinderLabs (Middelwatering en Schollevaar)
 • Jongerenwerk
 • Maatschappelijk werk
 • Financiële hulpverlening
 • Servicepunt mantelzorg
 • Sociaal raadsliedenwerk
 • Sociaal wijkteams
 • Vluchtelingenwelzijn
 • Vrijwilligerswerk 
 • Wijkwinkels (in de Huizen van de Wijk)

Visie

Welzijn Capelle streeft ernaar dat iedere Capellenaar zo zelfstandig mogelijk functioneert in het persoonlijke leven en waar mogelijk een bijdrage levert aan de samenleving. Want: iedereen doet ertoe!

Missie

Onze missie is dan ook 'voorkomen, versterken en verbinden'. Concreet:

 • Zwaardere vormen van hulp en zorg voorkomen;
 • Capellenaren die dit nodig hebben, ondersteunen bij het versterken van de eigen kracht en het eigen sociale netwerk, ook door henzelf te activeren;
 • Capellenaren helpen omgaan met de soms ingewikkelde wereld waarin zij moeten (kunnen) functioneren. Hierbij de integratie en het goed kunnen meedoen stimuleren.