010 - 707 49 00 (bereikbaar van 9.00 tot 16.00 uur)
Over ons

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht houdt toezicht op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken van Welzijn Capelle. De leden geven gevraagd en ongevraagd advies en zijn een klankbord voor het bestuur.

  • Rob Meijer – voorzitter
  • Karla Steinmetz – vice voorzitter/secretaris
  • Menno Fenger - lid
  • Has van den Hoven - lid
  • Gerrit Kruijt - lid

Beloningsbeleid

  • De Raadsleden ontvangen een vergoeding voor hun werkzaamheden (vacatiegeld).
  • Directie en personeel ontvangen een vergoeding conform het cao Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening. Klik hier voor de vergoeding volgens de governancecode.

Contact

Stuur een e-mail naar rvt@welzijncapelle.nu.