010 - 707 49 00 (bereikbaar van 9.00 tot 16.00 uur)
Over ons

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht houdt toezicht op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken van Welzijn Capelle. De leden geven gevraagd en ongevraagd advies en zijn een klankbord voor het bestuur.

  • Rob Meijer – voorzitter
  • Karla Steinmetz – vice voorzitter/secretaris
  • Menno Fenger - lid
  • Hans van den Hoven - lid
  • Gerrit Kruijt - lid


Vacature: Lid van de Raad van Toezicht

Wegens het verlopen van de termijn van een van de leden zoekt stichting Welzijn Capelle een nieuw lid Raad van Toezicht op voordracht van de Ondernemingsraad. Bekijk de vacature >

In de vacature wordt verwezen naar deze profielschets
Bekijk hier de statuten artikel 16.

Beloningsbeleid

  • De Raadsleden ontvangen een vergoeding voor hun werkzaamheden (vacatiegeld).
  • Directie en personeel ontvangen een vergoeding conform het cao Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening. Lees hier meer over de vergoeding van de Raad van Toezicht.

Contact

Stuur een e-mail naar rvt@welzijncapelle.nu.