010 - 707 49 00 (bereikbaar van 9.00 tot 16.00 uur)
Over ons

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht houdt toezicht op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken van Welzijn Capelle. Daarnaast geeft de Raad van Toezicht gevraagd en ongevraagd advies en is een klankbord voor het bestuur.

  • Rob Meijer – voorzitter
  • Karla Steinmetz – vice voorzitter/secretaris
  • Menno Fenger - lid
  • Has van den Hoven - lid
  • Gerrit Kruijt - lid

Beloningsbeleid

  • De Raad van Toezicht ontvangt vacatiegeld
  • Directie en personeel ontvangen een vergoeding conform CAO Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening

Klik hier voor de vacatievergoeding volgens de richtlijnen van de governancecode.

Contact

Stuur een e-mail naar rvt@welzijncapelle.nu