010 - 707 49 00 (bereikbaar van 9.00 tot 16.00 uur)
Mantelzorgers staan er niet alleen voor!

Mantelzorgcafé

Voor 2018 staan nog geen bijeenkomsten gepland. We zijn op zoek naar een vorm waarbij we meer belangstellenden (een bredere groep mantelzorgers maar ook vrijwilligers en professionals) kunnen verwelkomen en aansluiten bij de behoefte. Wellicht kan er gebruik gemaakt gaan worden van meerdere locaties vanwege de bereikbaarheid voor alle Capellenaren.

Een mogelijkheid is het organiseren van bijeenkomsten rondom een thema waarbij het delen van kennis en ervaring centraal staat. Mogelijke onderwerpen zouden kunnen zijn:

  • Dagopvang in Capelle. Doelgroepen, aanbieders, locaties en financiën.
  • Vervoer voor mensen met een beperking. Vrijwilligers, WMO regeling, parkeermogelijkheden enzovoort.
  • Informatie rondom bepaalde ziektebeelden. Uitleg, medicatie, ondersteuning en ruimte voor lotgenotencontact.
  • Samenwerking tussen mantelzorgers, cliënten, vrijwilligers en professionals.

Hebt u ideeën over onderwerpen die u graag aan de orde wilt laten komen of wilt u meedenken of meedoen met de voorbereidingen? Mail dit dan aan d.schaaphok@welzijncapelle.nu.

Staat u nog niet ingeschreven als mantelzorger bij Welzijn Capelle? Vul dan hier het inschrijfformulier mantelzorg in.