010 - 707 49 00 (bereikbaar van 9.00 tot 16.00 uur)
Vluchtelingenwelzijn

Vluchtelingenwelzijn

Elke gemeente moet jaarlijks een aantal statushouders opvangen. De gemeente Capelle aan den IJssel heeft in 2016 ruim 160 statushouders gehuisvest. De maatschappelijke begeleiding van deze statushouders is in handen van Vluchtelingenwelzijn, onderdeel van Welzijn Capelle.

Each municipality must annually take in a number of refugees with a provisional or conditional residence permit. The municipality of Capelle aan den IJssel has housed over 160 permit holders in 2016. The social support is in the hands of Vluchtelingenwelzijn, a division of Welfare Capelle.

Maatschappelijke begeleiding

De begeleiding begint met ondersteuning bij het opbouwen van een bestaan in Capelle aan den IJssel. Samen met de gemeente en woningcorporatie, ondersteunt Vluchtelingenwelzijn statushouders bij alle praktische zaken. Dit varieert van ondersteuning bij het afsluiten van een huurcontract, het aanvragen van een uitkering, het helpen bij het inrichten van het huis, tot het aanmelden van kinderen bij een school. Na deze begeleiding volgt een traject dat gericht is op de zelfredzaamheid van vluchtelingen en participatie in de samenleving.

Social support

The support starts with guidance to building a new life in Capelle aan den IJssel. Together with the municipality and the local housing association Vluchtelingenwelzijn supports status holders in all practical matters. This ranges from support in entering into a rental contract, applying for social benefits and helping with furnishing the home, to the registration of children at a school. After this support follows a trajectory aimed at the self-reliance of refugees and participation in society.

Wat zijn statushouders?

Statushouders zijn vluchtelingen met een verblijfsvergunning. Het COA koppelt de statushouders aan een gemeente. Daar gaan ze wonen. Elke gemeente in Nederland moet een aantal statushouders huisvesten. Hoeveel hangt af van hoe groot de gemeente is. Zo worden statushouders over het hele land verdeeld. Door mensen die een verblijfsvergunning hebben te huisvesten, komt er ruimte vrij in asielzoekerscentra elders in het land voor de vluchtelingen.

What are status holders?

Status holders are refugees with a residence permit. The COA links the status holders to a municipality. This is where they will live. Every municipality in The Netherlands has to house a number of status holders. How many depends on how big the municipality is. This is how status holders spread across the country. By housing people who have a residence permit free space becomes available in refugee centers elsewhere, for other refugees in the country.

Contact

De Linie 7E
2905 AX Capelle aan den IJssel
T: 010 - 313 89 69
Vluchtelingenwelzijn

Openingstijden

Alleen op afspraak:
Maandag: 9.30 - 13.00 uur
Dinsdag: 9.00 - 13.00 uur
Donderdag: 9.00 - 15.00 uur

Spreekuur:
Donderdag: 9.30 - 12.00 uur

Visiting hours

By appointment only:
Monday: 9.30 am - 1 pm
Tuesday: 9 am - 1 pm
Thursday: 9 am - 3 pm

Open consultation:
Thursday: 9.30 - 12 am

TaalPunt

Nieuws