010 - 707 49 00 (bereikbaar van 9.00 tot 16.00 uur)
Vluchtelingenwelzijn

Vluchtelingenwelzijn

Elke gemeente moet jaarlijks een aantal statushouders opvangen. De maatschappelijke begeleiding van Capelse statushouders is in handen van Vluchtelingenwelzijn, onderdeel van Welzijn Capelle.

Each year, all municipalities must take in a number of refugees. In Capelle aan den IJssel, the social support of refugees is carried out by Vluchtelingenwelzijn, a division of Welzijn Capelle.

Maatschappelijke begeleiding

Met de gemeente ondersteunt Vluchtelingenwelzijn statushouders bij praktische en financiële zaken om een nieuw bestaan in Capelle aan den IJssel te kunnen opbouwen. Van een huurcontract afsluiten, een uitkering aanvragen of bij de inrichting van een huis helpen, tot kinderen aanmelden bij een school. Het traject erna is gericht op het vergroten van de zelfredzaamheid en participatie in de samenleving van vluchtelingen.

Social support

Together with the municipality, Vluchtelingenwelzijn supports status holders in practical and financial matters. This ranges from support in entering into a rental contract, applying for benefits or help with furnishing the home to registering children at a school. The next stage is aimed at increasing the self-reliance and participation in society of refugees.

Wat zijn statushouders?

Statushouders zijn vluchtelingen met een verblijfsvergunning. Het COA koppelt de statushouders aan een gemeente waar ze gaan wonen. Het aantal hangt af van de grootte van de gemeente. Zo worden statushouders over het land verdeeld. Door mensen die een verblijfsvergunning hebben te huisvesten, komt er in asielzoekerscentra ruimte vrij voor nieuwe vluchtelingen.

What are status holders?

Status holders are refugees with a permit of residence. The government assigns status holders to a municipality where they will live. Every municipality in The Netherlands has to house a number of status holders, depending on the size of the municipality. By housing those with a permit of residence, room is made available in refugee centers elsewhere.