010 - 707 49 00 (bereikbaar van 9.00 tot 16.00 uur)
Vrijwilligers

Vrijwilligers

In Nederland zijn ruim 4 miljoen mensen actief in het vrijwilligerswerk. Dat kan zijn bij allerlei organisaties, zoals de sportvereniging, een natuurorganisatie, de dierenbescherming, het welzijnswerk en nog veel meer. Dankzij vrijwilligerswerk is het mogelijk allerlei voorzieningen in stand te houden. Daarnaast geeft het mensen de kans om zichzelf te ontplooien, ervaring op te doen, andere mensen te ontmoeten, een zinvolle tijdsbesteding te hebben of zich in te zetten voor iets wat men belangrijk vindt. Voor mensen die zich in een langdurige uitkeringssituatie bevinden kan vrijwilligerswerk als sociale activering dienen. Ook kan vrijwilligerswerk als een stageplek fungeren om zo ervaring op te doen.

Capelle werkt aan de vernieuwing van welzijn en zorg, waarbij eigen kracht het uitgangspunt is en de gemeente en Welzijn Capelle aansluiten op de vraag van de Capelse samenleving. ‘Krachtig Capelle’ noemen we dat. De stelregel is het stimuleren en vergroten van de zelfredzaamheid van Capellenaren. Vrijwilligers leveren een belangrijke bijdrage aan een krachtig Capelle.

Mensen zorgen voor zichzelf

Iedereen is zelf verantwoordelijk voor het regelen van zaken die nodig zijn voor zelfredzaamheid en participatie met steun van het eigen netwerk.

Mensen zorgen voor elkaar

Capellenaren zijn niet alleen verantwoordelijk voor zichzelf, maar ook voor elkaar. Ze worden geacht elkaar waar nodig te helpen participeren, bijvoorbeeld via burenhulp, vrijwilligerswerk en verenigingen.

Een ‘Krachtig Capelle’ is een Capelle waarin Capellenaren op zichzelf en hun directe omgeving vertrouwen en elkaar zoveel mogelijk ondersteunen. Waarin instellingen samenwerken om hen daarin waar nodig te versterken. Waarin kwetsbare Capellenaren die ondersteuning krijgen die zij nodig hebben.

Hoe kan Welzijn Capelle mij helpen?

Bent u op zoek naar vrijwilligerswerk, maar weet u niet precies waar u moet beginnen? Inwoners van Capelle aan den IJssel kunnen bij het VrijwilligersInformatiePunt (VIP) terecht met vragen over vrijwilligerswerk en vele andere zaken. Ook kunt u terecht op CapelleDoet. Hier plaatsen Capelse organisaties hun vrijwilligersvacatures. En hier kunt u zich inschrijven als vrijwilliger. Meer informatie over Welzijn Capelle en vrijwilligerswerk vindt u hier

U kunt een profiel aanmaken op www.CapelleDoet.nl. Deze website maakt 1-op-1-matching tussen hulpvraag en vrijwilliger mogelijk. Meer informatie over CapelleDoet, vindt u hier.