010 - 707 49 00 (bereikbaar van 9.00 tot 16.00 uur)
Vrijwilligers

Sociale wetgeving en vrijwilligerswerk

Als u vrijwilligerswerk gaat doen en een uitkering ontvangt, moet u met een aantal dingen rekening houden. De belangrijkste zaken staan hier voor u op een rij:

Mag ik vrijwilligerswerk doen naast mijn uitkering?

Heeft u een uitkering en wilt u vrijwilligerswerk gaan doen? Dat mag. Vrijwilligerswerk kan een goede manier zijn om werkervaring op te doen. En om sociale contacten te onderhouden. Bent u op zoek naar betaald werk? Dan mag het vrijwilligerswerk uw re-integratie niet in de weg staan. UWV en gemeente moeten toestemming geven en beoordelen of het werk dat u gaat doen, ook echt vrijwilligerswerk is.

Meer mogelijkheden voor vrijwilligerswerk met uitkering

Vanaf 1 januari 2019 mogen mensen met een WW-uitkering ook vrijwilligerswerk doen bij organisaties die geen ANBI of SBBI zijn (Algemeen Nut Beogende Instelling / Sociaal Belang Behartigende Instelling). Plannen om vrijwilligerswerk te gaan doen? Neem altijd eerst contact op met uw uitkeringsinstantie. Bel met de werkcoach of arbeidsdeskundige van het UWV, of met UWV Telefoon Werknemers via 0900 - 92 94. Heeft u een bijstandsuitkering? Neem dan contact op met uw casemanager werk.

Mag ik een onkostenvergoeding krijgen?

Mensen met een uitkering mogen voor vrijwilligerswerk een onkostenvergoeding krijgen. U moet deze wel opgeven bij IJsselgemeenten. Deze inkomsten worden meestal ingehouden op de uitkering, maar mogen soms gedeeltelijk worden gehouden. Namelijk als u toestemming heeft van de uitkeringsinstantie en de onkostenvergoeding niet boven een bepaald maximum bedrag uitkomt. Neem voor de exacte bedragen contact op met de instantie die uw uitkering regelt.

Krijgt u een bijstandsuitkering? Neem dan contact op met de informatielijn van Sociale Zaken IJsselgemeenten: socialezaken@ijsselgemeenten.nl of 010 - 2848457. Of ga langs bij de balie in het gemeentehuis van Capelle. De informatielijn en de balie zijn open op werkdagen van 8.00 tot 12.00 uur.

Ben ik verzekerd tijdens mijn vrijwilligerswerk?

Voor mensen die anderen helpen, moet het natuurlijk goed geregeld zijn. Daarom heeft Welzijn Capelle een ongevallen- en een aansprakelijkheidsverzekering afgesloten voor alle vrijwilligers die bij ons geregistreerd zijn. Dekt uw eigen verzekering de schade niet? Dan kunt u mogelijk gebruik maken van de onze. Uw contactpersoon kan dit voor u navragen.

VrijwilligersInformatiePunt

Werkdagen van 9.00 tot 16.00 uur
De Linie 7E
010 - 264 02 20
vip@welzijncapelle.nu

Informatie