010 - 707 49 00 (bereikbaar van 9.00 tot 16.00 uur)
Vrijwilligers

Sociale wetgeving en vrijwilligerswerk

Als u vrijwilligerswerk gaat doen en een uitkering ontvangt, moet u met een aantal dingen rekening houden. De belangrijkste zaken hebben wij hieronder voor u op een rijtje gezet. Twijfelt u ergens over? Neem contact op met de instantie die uw uitkering verzorgt, bijvoorbeeld het UWV of uw gemeente. Zowel het UWV als de gemeente moeten toestemming geven en zullen beoordelen of het werk dat u gaat doen vrijwilligerswerk is. Het UWV stelt als voorwaarde dat de organisatie waarbij u vrijwilligerswerk doet, is aangewezen als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) of SBBI (Sociaal Belang Behartigende Instelling). Een overzicht van deze organisaties vindt u op de website van de Belastingdienst.

Mag ik vrijwilligerswerk doen naast mijn uitkering?

Heeft u een uitkering en wilt u vrijwilligerswerk gaan doen? Dat mag. Vrijwilligerswerk kan een goede manier zijn om werkervaring op te doen. Ook is het een manier om uw sociale contacten te onderhouden. Maar bent u op zoek naar betaald werk? Dan mag het vrijwilligerswerk uw re-integratie niet in de weg staan. Neem altijd eerst contact op met uw uitkeringsinstantie. Bij het UWV kunt u bellen met uw werkcoach of arbeidsdeskundige of u kunt bellen met UWV Telefoon Werknemers 0900 – 92 94. Heeft u een bijstandsuitkering, neem dan contact op met uw casemanager werk.

Mag ik een onkostenvergoeding krijgen?

Mensen met een uitkering mogen voor het vrijwilligerswerk een onkostenvergoeding krijgen. U moet deze wel opgeven bij IJsselgemeenten. Deze inkomsten worden meestal ingehouden op de uitkering, maar mogen in sommige gevallen gedeeltelijk worden gehouden. Wanneer u toestemming heeft van de uitkeringsinstantie en deze inkomsten niet boven een bepaald maximum uitkomen, worden deze niet gekort op uw uitkering. Neem voor de exacte bedragen contact op met de instantie die uw uitkering verzorgt.

Ontvangt u een bijstandsuitkering? Neem contact op met de informatielijn van Sociale Zaken IJsselgemeenten via e-mail: socialezaken@ijsselgemeenten.nl of telefoonnummer: 010 – 2848457. Of kom langs bij de balie in de hal van het gemeentehuis van Capelle aan den IJssel. De informatielijn en de balie zijn op werkdagen open tussen 8.00 en 12.00 uur.

Ben ik verzekerd tijdens mijn vrijwilligerswerk?

De gemeente heeft een verzekeringspakket voor Capelse vrijwilligers. Iedere vrijwilliger en organisatie die zich inzet voor anderen in de samenleving is verzekerd. Voor de verzekering is geen administratie of registratie van vrijwilligers nodig. Ook hoeft u uw organisatie of vrijwilliger niet aan te melden voor de verzekering.

VrijwilligersInformatiePunt

Werkdagen van 9.00 tot 16.00 uur
De Linie 7E
010 - 264 02 20
vip@welzijncapelle.nu

Informatie