010 - 707 49 00 (bereikbaar van 9.00 tot 16.00 uur)
Vrijwilligers

Verklaring omtrent gedrag (VOG) voor vrijwilligers

Gaat u aan de slag als vrijwilliger? In de meeste gevallen dient u dan een Verklaring omtrent gedrag (VOG) te overleggen. Een VOG is een verklaring waaruit blijkt dat uw verleden geen bezwaar oplevert voor een nieuwe baan of als vrijwilliger. De verklaring wordt ook wel een 'bewijs van goed gedrag' genoemd.

Voor vrijwilligers in de gemeente Capelle zijn er de volgende mogelijkheden.

  • U werkt als vrijwilliger met kinderen en gehandicapten. In dit geval is uw VOG gratis. Uw vrijwilligersorganisatie nodigt u digitaal uit voor het aanvragen van de VOG met DigiD. Klik hier voor meer informatie.
  • U woont in Capelle en werkt als vrijwilliger voor een Capelse stichting of vrijwilligersorganisatie. In dit geval is uw VOG gratis indien uw organisatie een VOG noodzakelijk of wenselijk acht en u voor de eerste keer een VOG voor deze organisatie aanvraagt*. U kunt een afspraak maken met Publiekszaken. Vooraf vult u het aanvraagformulier en de intentieverklaring in. Die neemt u mee naar de afspraak. U betaalt de VOG zelf en dient daarna bij de gemeente een declaratie in. De declaratie kunt u per post of e-mail indienen. Voeg een scan of kopie van de bon in en vergeet niet naw-gegevens en rekeningnummer te vermelden. Stuur een e-mail: gratisvog@capelleaandenijssel.nl of per post naar Gemeente Capelle aan den IJssel, t.a.v. gratis VOG, Antwoordnummer 2, 2900 VB Capelle aan den IJssel. 
  • U woont in Capelle en werkt als vrijwilliger voor Stichting Welzijn Capelle. Uw VOG-aanvraag wordt begeleid en betaald door Stichting Welzijn Capelle. Voor meer informatie kunt u terecht bij Stichting Welzijn Capelle.
  • U woont in Capelle en werkt als vrijwilliger zonder tussenkomst van een vrijwilligersorganisatie, via 1-op-1-matching. Uw VOG-aanvraag wordt begeleid en betaald door Stichting Welzijn Capelle. Voor meer informatie kunt u terecht bij Stichting Welzijn Capelle.